Podsjećamo Vas na obvezu da je do 31. ožujka tekuće godine  potrebno izraditi Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu.

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16).

To izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr).

Molimo obratite pažnju na to da nakon 31. ožujka 2018. godine više neće biti moguće izraditi Izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu putem EOJN RH.

 

Uputa o izradi statističkog izvješća

Izrada  Izvješća je vrlo jednostavna, ali je prije izrade potrebno pripremiti iznose jednostavne nabave za robe, usluge i radove posebno.

Nakon prijave naručitelji će u EOJN RH, korisnici će imati rubriku “Izvješća” pod kojom će se nalaziti:

  1. nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno  500.000,00 kn za radove i
  2. generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima.

Redoslijed unosa:

  1. korak – unos podataka o vrijednostima jednostavne nabave
  2. korak – generiranje izvješća o provedenim postupcima javne nabave

U 1. koraku upišite kumulativne vrijednosti jednostavnih nabava za 2017. godinu posebno za robe, usluge i radove. Vrijednosti se unose bez PDV-a. Ako niste provodili jednostavnu nabavu za određenu kategoriju (npr. za radove) upišite 0.

U 2. koraku kreirate izvješće. Kliknite na gumb KREIRAJ IZVJEŠĆE i spremite izvješće lokalno na računalo.

Izvješće možete isprintati i spremiti u svoju arhivu.

Time je postupak dostave Statističkog izvješća za 2017. godinu izvršen.

 

Detaljnije o izradi izvješća možete pročitati u Uputi za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi. O sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2017. godinu više nađite OVDJE.