Ne zaboravite!

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) obvezuje se naručitelje na objavu svih izmjena Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji su dodijeljeni gospodarskim subjektima u postupcima javne i jednostavne nabave (članak 28. stavak 4.).

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u postupcima javne nabave (NN 101/2017) dodatno se određuje u kojem se vremenu mora ažurirati Registar ugovora, što je najmanje jedanput u šest mjeseci (članak 6. stavak 2 Pravilnika).

Što se podrazumjeva pod ažuriranjem?

Pod ažuriranjem podrazumjeva se:

 1. ručna dopuna Registra sa novim podacima nakon automatskog popunjavanja registra iz obavijesti o dodjeli ugovora i sličnih objava
 2. ručna dopuna Registra sa podacima o realiziranim ugovorima (narudžbenicama) za jednostavnu nabavu

Što je automatsko popunjavanje registra?

 • Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma (tzv. tromjesečne objave ugovora), automatski se upisuju u registar objavom odgovarajuće obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN RH.
 • Ugovori su prikazani na listi “Moji ugovori” (u izborniku “REGISTAR UGOVORA”)

Registar ugovora se automatski popunjava sa podacima iz obavijesti o dodijeli ugovora objavljenih u EOJN RH.

Obrasci čija objava utječe na automatsko ažuriranje registra:

 • Standardni obrazac 3: Obavijest o dodjeli ugovora
 • Standardni obrazac 6: Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava
 • Standardni obrazac 20: Obavijest o izmjeni
 • Standardni obrazac 21: Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori
 • Standardni obrazac 22: Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava

Npr. sve obavijesti o dodjeli ugovora poslane od 1. siječnja 2018. ulaze u registar ugovora za 2018. godinu. Dakle, datum slanja obrasca je podatak koji utječe na ažuriranje registra ugovora, a ne datum sklapanja ugovora.

Što je ručno popunjavanje registra?

 • Naknadno je moguće ažurirati ostale podatke koji nisu objavljeni u obrascu (npr. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti i sl.).
 • Ručno se dodaju, a po potrebi i ažuriraju, ugovori o jednostavnoj nabavi (koji nisu objavljeni na platformi EOJN RH)

 

Tko ažurira Registar ugovora?

 • Admin naručitelja je ovlašten ažurirati registar ugovora

 

Postoje li prekršajne odredbe?

Da, u člancima 443. stavak 2. točka 2.:

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj:
2. ako ne objavi plan nabave ili registar ugovora te sve njihove kasnije promjene na internetskim stranicama (članak 28. stavci 3. i 4. ZJN)

Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.

Stoga ne zaboravite ažurirati Registar ugovora!!