Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodi nadzor u svrhu sprječavanja, otklanjanja i otkrivanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povreda odredbi Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa.

Novi pravilnik koji uređuje područje nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, sadržaj i oblik predstavke kojom se traži provedba upravnog nadzora, sadržaj zapisnika o provedenom nadzoru te druga pitanja u vezi provedbe nadzora, objavljen je u Narodnim novinama broj 65/2017 07. srpnja 2017. godine.

Pravilnik ima 7 članaka.

 Pročitajte Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi