Od 18. travnja Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku. Napominjemo da se elektroničkim oblikom, u ovom smislu, smatra datoteka u .xml formatu.

 

Kako ponuditelji popunjavanju eESPD obrazac, odnosno kako kreiraju e-ESPD odgovor u javnom nadmetanju?

Tri su ključna koraka za dostavu  eESPD obrasca uz ponudu:

  1. Preuzimanje e-ESPD obrasca
  2. Popunjavanje e-ESPD obrasca za dostavu uz ponudu
  3. Učitavanje e-ESPD obrasca uz ponudu

 

  1. Ponuditelj preuzima e-ESPD obrazac (zahtjev od naručitelja)  

 

  • direktno sa ostalim dokumentima postupka (ZIP dokumentacija pod 1. ili ESPD pod 2.)

              

     I u jednom i u drugom slučaju radi se o preuzimanju ZIP dokumenta koji u sebi sadrži xml format i pdf format.

     2. Popunjavanje e-ESPD obrasca (kreiranje odgovora) za dostavu uz ponudu:

     U izborniku “Ponuditelji” odaberite “Moji postupci” i označite postupak za koji želite popuniti ESPD obrazac

 

U ESPD odgovoru postupno prolazite kroz korake 1. – 20. i ispunjavate tražene podatke.

 

3. Kreirani i popunjeni ESPD obrazac spremite na računalo i učitajte pri dostavi ponude.

 

Detaljnije o kreiranju e-ESPD odgovora za ponuditelje pročitajte OVDJE.

Ukoliko želite saznati više o tehničkom i pravnom aspektu dostave elektroničkom ESPD obrasca prijavite se na NAŠU RADIONICU O ESPD-u.