Od 01. siječnja 2018. svi naručitelji su obvezni objaviti Plan nabave za 2018. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Ova je obveza propisana Pravilnikom o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

U Plan nabave se unose sve stavke nabave veće 20.000 kn, odnosno stavke jednostavne nabave vrijednije od 20.000 kn, kao i nabave male i velike vrijednosti za robe, usluge i radove.

Ako naručitelj ima samo jednostavnu nabavu, također, je obvezan objaviti Plan nabave za one stavke koje planira tijekom godine provesti.

 

Tijek izrade i objave Plana nabave uključuje nekoliko koraka:

  1. korak: Prijava u Elektronički oglasnik javne  nabave RH (EOJN RH)
  2. korak: U izborniku POSTUPCI JN odaberite „Planovi nabave“
  3. korak: Odaberite „Novi plan nabave“

      4. korak: Preuzmite predložak plana nabave u excel formatu

Predložak plana nabave u excel formatu možete preuzeti na ovom linku: PLAN NABAVE PREDLOŽAK

 

 

 

 

 

 

       5.korak: Popunjavanje predloška plana nabave lokalno na računalu

       6.korak: Učitavanje popunjenog plana nabave u EOJN

       7.korak: Provjera učitanog plana nabave u excel formatu

  • ako želite nešto promjeniti, kliknite na znak olovke 
  • ako želite nešto izbrisati kliknite na

 

       8.korak: Nakon  provjere Plan se može objaviti

  • da biste objavili plan nabave kliknite na “Objavi plan”

NAPOMENA:

Plan nabave objavljuje se odmah nakon što potvrdite objavu.

Nije moguće brisati plan nabave nakon objave.

Nakon objave plana nabave više nije moguće koristiti predložak u .xls formatu za navedenu godinu.

Ažuriranja plana nabave (izmjene, dopune i/ili brisanje stavki) radi se kroz sučelje EOJN RH.

 

RUČNI UNOS PLANA NABAVE

Plan nabave se može unositi i ručno, odnosno “stavku po stavku”

  • Opcija “Dodaj stavku” za dodavanje stavke
  • Opcija “Objavi plan” za objavljivanje nakon unosa svih stavaka

 

TKO UNOSI PLAN NABAVE U EOJN?

Plan nabave mogu pripremiti te objaviti svi korisnici koji imaju dodijeljenu korisničku ulogu “Admin naručitelja”.

  • Isti korisnik priprema i objavljuje plan nabave za naručitelja.

 

JEDAN PLAN NABAVE ZA JEDNU KALENDARSKU GODINU

Moguće je objaviti jedan dokument plana nabave po godini po naručitelju (jedinstveni OIB).

 

Detaljnije o popunjavanju plana nabave pročitajte OVDJE.