Novosti

Obvezno ažuriranje Registra ugovora

Ne zaboravite!

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) obvezuje se naručitelje na objavu svih izmjena Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji su dodijeljeni gospodarskim subjektima u postupcima javne i jednostavne nabave (članak 28. stavak 4.).

Više

GDPR traži uvođenje voditelja informacijske sigurnosti – CISO

CISO Voditelj informacijske sigurnosti – od 25. svibnja 2018.

Uredbom GDPR se od 25. svibnja 2018. godine uvode značajne organizacijske promjene kod svih obveznika zaštite osobnih podataka. Uredba predviđa nove poslovne procese, nove poslove i nova radna mjesta – službenika za zaštitu osobnih podataka te angažiranje voditelja informacijske sigurnosti – CISO – u tvrtkama koje rade s osobnim podacima korisnika.

Više

Provjera ponuda od 23.07.2018.

Novosti u postupku otvaranja ponuda na EOJN – od 23. srpnja 2018.

Od 23. srpnja Elektronički oglasnik javne nabave omogućava provjeru dostavljenih ponuda u trenutku otvaranja ponuda.

Više

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Što učiniti u situaciji kad ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude u izvorniku, ali ga je dostavio u preslici?

Da li je ponuda koja sadržava samo presliku jamstva za ozbiljnost ponude nepravilna i da li bi je trebali odbiti?

Više

GDPR – Konačni prijedlog Zakona o zaštiti osobnih podataka

Konačni prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka je ušao u saborsku proceduru po hitnom postupku a kako bi bio usvojen do 25. svibnja kad počinje izravna primjena GDPR uredbe o zaštiti osobnih podataka na području cijele Europske unije.

Više

GDPR – obveze Voditelja osobnih podataka

Koje obveze Voditelj osobnih podataka ima prema Agenciji za zaštitu osobnih podataka?

Svaka organizacija, odnosno Voditelj osobnih podataka koji prikuplja i obrađuje osobne podatke ima obvezu:
– uspostave, vođenja i dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka (upute dane u Središnjem registru Agencije za zaštitu osobnih podataka )

Više

Kreiranje e-ESPD obrasca od strane naručitelja

Kako naručitelji kreiraju eESPD obrazac? Od 18. travnja Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku. Napominjemo da se elektroničkim oblikom, u ovom smislu, smatra datoteka u .xml formatu.

Više

ESPD i elektronički ESPD obrazac

Od 18. travnja 2018. sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016) Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi potrebno je dostavljati isključivo u elektroničkom obliku (e-ESPD obrazac).

Više

Kalendar seminara

A calendar of events
 2019  Jul 
MTWTFSS

Prijavite se na naš newsletter: