Novosti

Što je važno pri sastavljanju Registra ugovora za jednostavnu nabavu?

Prema članku 28. o planiranju nabave i registru ugovora (ZJN 2016) naručitelj je obvezan ažurno voditi Registar ugovora za jednostavnu nabavu.

Registar ugovora i sve njihove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama EOJN prema unaprijed definiranim koracima objave u predviđenom obrascu na EOJN.

Više

Osobito bitne povrede postupaka javne nabave

U žalbenom postupku Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede (članak 404 ZJN 2016..

(2) Osobito bitne povrede postupka javne nabave su:

Više

Centralna platforma za eRačun

Integracija sa servisom eRačun za državu

Već smo manje više apsolvirali da su naručitelji obvezni zaprimiti eRačun, obraditi ga i platiti sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi od 01. prosinca 2018.

Ali najvjerojatnije je da naručitelji još uvijek neće imati dostavljenih eRačuna jer obveza za dostavu eRačuna za gospodarske subjekte, koji imaju ili će imati ugovor o javnoj nabavi, započinje tek od 01. srpnja 2019. godine.

Više

Planiranje nabave i registar ugovora – ključne informacije

Javni i sektorski naručitelji mogu se u ovom sažetom pregledu o planiranju nabave i registru ugovora podsjetiti što je potrebno napraviti sa Planom nabave za 2019. godinu, ali i u slučaju ažuriranja Plana nabave za 2018. godinu te Registra ugovora za 2018. godinu.

Više

eRačun edukativni video

Javni i sektorski naručitelji će, u skladu s Direktivom 2014/55/EU, imati obvezu prihvaćanja elektroničkih računa prema EU normi o eRačunu i sintaksama eRačuna koje EU norma definira.

Više

eRačun od 01.12.2018.

Da li naručitelj zaprima eRačune ?

– informacija koja treba gospodarskom subjektu!

Od 01. 12. 2018. godine naručitelji, kao obveznici javne nabave, obvezni su zaprimati i obrađivati eRačune, na to upućuje članak 16. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

Više

Poruke lica i tijela – kako komuniciramo?

Koliko ste puta sreli neku osobu i osjetili potrebu da se trenutno suprostavite toj osobi?

Koliko puta vam se netko trenutno svidio? Sve to je posljedica naše sposobnosti da čitamo govor tijela.

Više

Jesmo li spremni za korištenje e-Certis sustava?

Iako je ZJN 2016 stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, člankom 452. propisane su tri odgode za primjenu zakona i to:

1. Odgoda primjene članka 284. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017. (odnosilo se na primjenu kriterija za ENP)
2. Odgoda primjene članka 261. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. travnja 2018. (odnosilo se na dostavljanje ESPD obrasca isključivo u elektroničkom obliku) i
3. Odgoda primjene članka 269. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. listopada 2018. (odnosi se na obvezno korištenje e-Certis baze)

Više

Obvezna ex ante kontrola

Ako imate projekte koji se financiraju sredstvima iz EU fondova onda je ovo važna vijest za vas!

28. rujna 2018. godine objavljena je nova Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Više

Obvezno ažuriranje Registra ugovora

Ne zaboravite!

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) obvezuje se naručitelje na objavu svih izmjena Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji su dodijeljeni gospodarskim subjektima u postupcima javne i jednostavne nabave (članak 28. stavak 4.).

Više

GDPR traži uvođenje voditelja informacijske sigurnosti – CISO

CISO Voditelj informacijske sigurnosti – od 25. svibnja 2018.

Uredbom GDPR se od 25. svibnja 2018. godine uvode značajne organizacijske promjene kod svih obveznika zaštite osobnih podataka. Uredba predviđa nove poslovne procese, nove poslove i nova radna mjesta – službenika za zaštitu osobnih podataka te angažiranje voditelja informacijske sigurnosti – CISO – u tvrtkama koje rade s osobnim podacima korisnika.

Više

Provjera ponuda od 23.07.2018.

Novosti u postupku otvaranja ponuda na EOJN – od 23. srpnja 2018.

Od 23. srpnja Elektronički oglasnik javne nabave omogućava provjeru dostavljenih ponuda u trenutku otvaranja ponuda.

Više

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Što učiniti u situaciji kad ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude u izvorniku, ali ga je dostavio u preslici?

Da li je ponuda koja sadržava samo presliku jamstva za ozbiljnost ponude nepravilna i da li bi je trebali odbiti?

Više

GDPR – Konačni prijedlog Zakona o zaštiti osobnih podataka

Konačni prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka je ušao u saborsku proceduru po hitnom postupku a kako bi bio usvojen do 25. svibnja kad počinje izravna primjena GDPR uredbe o zaštiti osobnih podataka na području cijele Europske unije.

Više

GDPR – obveze Voditelja osobnih podataka

Koje obveze Voditelj osobnih podataka ima prema Agenciji za zaštitu osobnih podataka?

Svaka organizacija, odnosno Voditelj osobnih podataka koji prikuplja i obrađuje osobne podatke ima obvezu:
– uspostave, vođenja i dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka (upute dane u Središnjem registru Agencije za zaštitu osobnih podataka )

Više

Kalendar seminara

A calendar of events
 2019  May 
MTWTFSS
12345
9101112
1819
2526

Prijavite se na naš newsletter: