Novosti

NOVO – Postupanje korisnika središnje nabave II

U bazi znanja u Elektroničkom oglasniku objavljeno je niz novih uputa u svezi rada naručitelja – korisnika središnje nabave, dakle onih naručitelja koji imaju ugovore sklopljene temeljem Okvirnih sporazuma koje je ugovorilo središnje tijelo za javnu nabavu. – Središnji državni ured ili neko drugo središnje tijelo koje provodi zajedničku nabavu (gradovi, županije i sl.).

Više

Nepravilnosti i korekcije u provedbi EU projekata

Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila), sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPKK).

Više

DKOM upute o podnošenju općih punomoći

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) vodi Registar općih punomoći za zastupanje u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom.

Više

NOVO – Postupanje korisnika središnje nabave

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao centralni naručitelj, priprema i provodi postupke nabave i sklapa okvirne sporazume za korisnike središnje nabave.

Temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma, postoji obveza vođenja registra ugovora i okvirnih sporazuma i praćenja izvršenja proizlaze iz odredaba članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Više

Planovi nabave i Registri ugovora – kako se uskladiti sa ZJN 2016.

Početak je veljače i većina planova za 2019. je objavljena.

Ako niste objavili Plan nabave za 2019. godinu, svakako to napravite jer su zakonski rokovi na izmaku. Naime, plan nabave je potrebno donijeti u roku od 30 dana od donošenja Financijskog plana / Proračuna, a zatim, nakon donošenja ga je potrebno i objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Više

Pripremite se za ex ante kontrolu

Kako se pripremiti za ex ante kontrolu?

Vlada RH je na sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijela Odluku o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz ESIF-a u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 87/2018)

Više

Video upute za servis eRačun FINA

Vijesti koje traju odnose se na eRačun

Elektronički račun će od 01. srpnja postati obaveza za sve sudionike javne i jednostavne nabave.

Više

Lijepa riječ svaka vrata otvara!

Verbalna komunikacija iznimno je važna u vašem osobnom i profesionalnom životu.

Prije nego nešto kažete bilo bi dobro razmisliti, jer izrečene riječi više ne možemo vratiti. Jako je važno što i kako govorimo.

Više

Financijske korekcije u EU projektima

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje; ESI fondovi) na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

Za realizaciju projekata koji se financiraju iz ESI fondova ključno je nekoliko dionika.

Više

Koliko su nam rokovi važni?

Rokovi se u sportu računaju u satima, minutama, sekundama, a često pobjeda ovisi o milisekundama.

U javnoj nabavi rokovi se računaju u mjesecima, danima, satima ili do određenog datuma, ili su primjereni te bi nam za njihovo praćenje dobro došao šestomjesečni ili godišnji kalendar.

Više

Izrada Plana nabave za 2019. na EOJN

Pred nama je izrada Plana nabave za 2019. godinu.

Za izradu Plana nabave za 2019. koristiti ćemo predložak javne nabave EOJN a zatim nakon popunjavanja učitati ga natrag u EOJN.

Više

Kalendar seminara

A calendar of events
 2019  May 
MTWTFSS
12345
9101112
1819
2526

Prijavite se na naš newsletter: