Novosti

Kojim dokumentima strani gospodarski subjekt dokazuje nekažnjavanje?

Kojim dokumentima se za gospodarski subjekt, koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i za osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske, dokazuje da nisu pravomoćnom presudom osuđeni…

Više

Vodič za izaslanje radnika – EU novost

Nakon stupanja Republike Hrvatske u članstvo EU, u odnosima s državama članicama EU i Europskog gospodarskog prostora (EGP) na izaslanje se primjenjuju pravni propisi EU, a poslove vezane uz izaslanje unutar EU obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Više

eRačun – obveza ili izbor?

Sigurno ste već čuli za eRačun i dobili neku od brojnih ponuda za edukaciju o njegovoj obveznoj primjeni. Vjerojatno ste već nešto i pročitali o tome, razgovarali sa kolegama, ali vam još uvijek nije jasno što vam je činiti i da li imate obvezu uvesti eRačun u svoje poslovanje.

Više

NOVO – Postupanje korisnika središnje nabave II

U bazi znanja u Elektroničkom oglasniku objavljeno je niz novih uputa u svezi rada naručitelja – korisnika središnje nabave, dakle onih naručitelja koji imaju ugovore sklopljene temeljem Okvirnih sporazuma koje je ugovorilo središnje tijelo za javnu nabavu. – Središnji državni ured ili neko drugo središnje tijelo koje provodi zajedničku nabavu (gradovi, županije i sl.).

Više

Nepravilnosti i korekcije u provedbi EU projekata

Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila), sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPKK).

Više

DKOM upute o podnošenju općih punomoći

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) vodi Registar općih punomoći za zastupanje u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom.

Više

NOVO – Postupanje korisnika središnje nabave

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao centralni naručitelj, priprema i provodi postupke nabave i sklapa okvirne sporazume za korisnike središnje nabave.

Temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma, postoji obveza vođenja registra ugovora i okvirnih sporazuma i praćenja izvršenja proizlaze iz odredaba članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Više

Planovi nabave i Registri ugovora – kako se uskladiti sa ZJN 2016.

Početak je veljače i većina planova za 2019. je objavljena.

Ako niste objavili Plan nabave za 2019. godinu, svakako to napravite jer su zakonski rokovi na izmaku. Naime, plan nabave je potrebno donijeti u roku od 30 dana od donošenja Financijskog plana / Proračuna, a zatim, nakon donošenja ga je potrebno i objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Više

Kalendar seminara

A calendar of events
 2019  Jul 
MTWTFSS

Prijavite se na naš newsletter: