Pogledajte ovu sliku:

Tako je nekad izgledao nulti korak za objavu otvorenog postupka.

A sad provjerite sljedeću sliku:

Ovo je prikaz nultog koraka za otvoreni postupak danas.

Kad se zapitamo koliko se promjenio EOJN zapravo nismo ni svjesni ogromne promjene, jer se promjene zaista događaju učestalo i neprestano i oni koji kontinuirano rade na postupcima brzo ih usvajaju. Ogromnu promjenu primjetiti će upravo oni koji rijetko provode postupke, a vjerujemo da će se i iznenaditi. Međutim, iako postoji značajna promjena u EOJN, ona je ipak manja u odnosu na sve što je praksa donijela tijekom više od dvije godine primjene novog, sad već starog Zakona o javnoj nabavi.

Osim u fazi objave postupka u EOJN, značajne razlike postoje u fazi pripreme postupka javne nabave.

U fazi pripreme potrebno je oblikovati sve bitne dokumente koji određuju ključne sudionike javne nabave, kako kod naručitelja, tako i potencijalne ponuditelje.

Tko mogu biti članovi povjerenstva, koje su obveze ovlaštenih predstavnika naručitelja, da li se u kontaktima sa gospodarskim subjektima može pojaviti rizik od sukoba interesa i kako ga izbjeći i umanjiti? Niz je pitanja na koje trebamo odgovor.

Koliko je važna pripremna faza provjerite u besplatnoj publikaciji

O otvorenom postupku I

***

 

Detaljnije o otvorenom postupku poslušajte na našim radionicama u Zagrebu

**DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 14. do 15. ožujka

Vidimo se!

***