U protekloj 2018. godini doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz značajnih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje.

Neki od najznačajnijih su:

  • Zakon o izmjenama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,
  • Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara itd.

Temeljem donesenih, izmijenjenih i dopunjenih zakonskih propisa, doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz pravilnika. Neki od najznačajnijih su:

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,
  • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima,
  • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara itd.

Stupanjem na snagu odredbi navedenih zakona i pravilnika značajno se mijenja pristup pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrade dokumentacije o nabavi, a pogotovo u dijelovima koji se odnose na profesionalnu i tehničku i stručnu sposobnost, posebnih uvjeta za izvršenje ugovora, uvjeta koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, prijedlogu ugovora o javnoj nabavi i ostalih elemenata neophodnih za pravilno i zakonito postupanje.

U postupcima javnih nabava sufinanciranih EU fondovima, vrlo je važno poznavanje posebnih propisa, uredbi, priručnika, uputa i rješenja DKOM-a, jer slijede nam ex-ante i ex- poste kontrole, terenske provjere (u roku od pet godina od završnog plaćanja korisniku) od strane PT tijela i nama osobito značajnih „financijskih korekcija“ u slučaju utvrđenih nepravilnosti.

Zbog čega mislimo da su postupci javnih nabava sufinanciranih sredstvima EU „drugačiji“ od drugih postupaka javnih nabava?

Znamo li se nositi sa svim izazovima koje pred nas stavlja EU u smislu javne nabave iz područja gradnje?

Zašto su načela toliko važna?

Znamo li kako pravilno odrediti predmet nabave i primijeniti posebne propise prilikom javnih nabava iz područje gradnje?

Što sve moramo uzeti u obzir prilikom sastavljanja prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje?

Koje su najčešće pogreške javnih naručitelja?

Nadalje, člancima 327.- 331. ZJN 2016, određena su pravila kojima se uređuju projektni natječaji. Znamo li kako ga pravilno pripremiti i provesti te što nakon toga?

Sve o tome i više od toga biti će prezentirano na dvodnevnoj radionici o javnoj nabavi projektantskih usluga, nadzora i građenja (klikni na donji naslov za više detalja)

**DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 07. do 08. svibnja – ZAGREB

Vidimo se!

***