Pred nama je izrada Plana nabave za 2019. godinu.

Sukladno ZJN 2016 . (NN 120/16)  i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave potrebno je donijeti u roku od 30 dana od dana donošenja Proračuna / Financijskog plana, a zatim tako usvojeni Plan nabave i objaviti u roku od 8 dana od dana donošenja.

Od 1. siječnja 2018.  od kada su naručitelji obvezni objavljivati Plan nabave  i njegove izmjene u EOJN RH postoji samo jedan jedinstveni plan nabave koji obuhvaća sve predmete:

 • javne nabave i
 • jednostavne nabave.

Pri prvoj objavi Plana nabave za 2019. učitava se Plan nabave prema standardiziranom predlošku javne nabave EOJN.

Plan nabave – sadrži najmanje sljedeće podatke

 1. evidencijski broj nabave
 2. predmet nabave
 3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
 4. procijenjena vrijednost nabave (PV)
 5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
 6. navod planira li se predmet podijeliti na grupe
 7. navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum
 8. planirani početak postupka
 9. planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
 10. napomena, ako je potrebno.

U slučaju jednostavne nabave, u plan nabave obvezno se unose podaci točaka 1. – 5.

Izmjene su moguće i očekivane, pa je EOJN predvidio sve korake za situaciju ažuriranja Plana nabave.

Detaljan vodič sa slikovitim prikazom izrade plana nabave za 2019. moguće je preuzeti u publikacijama OVDJE.

***