Možda smatrate da je ovo pitanje zakašnjelo, s obzirom da su  neki gospodarski subjekti i neki naručitelji već odabrali informacijskog posrednika?

 

Tko su informacijski posrednici i što rade?

Informacijski posrednici su fizičke ili pravne osobe koje u ime i za račun drugih obavljaju usluge otpreme, prijema, prijenosa i pohrane informacija. U RH informacijski posrednici definirani su Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/0367/0836/09130/1130/14 te Zakonom o elektroničkoj ispravi (NN 150/05).

Najčešći oblici informacijskog posredovanja su

  • arhiviranje podataka,
  • posredovanje pri platnim transakcijama na internetu,
  • konverzije podataka.

Informacijski posrednici imaju posebno važnu ulogu u području eRačuna.

Upravo tako informacijske posrednike vidi MInistarstvo gospodarstva (slika u nastavku).

 

Donošenjem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) uloga informacijskog posrednika se dodatno ojačava pa je definirano:

 

U novoj ulozi naglašena je potreba da informacijski posrednik razmjenjuje eRačune sukladno EU normi.

Pravo je pitanje za sve koji su u sustavu javne nabave:

Koji informacijski posrednici udovoljavaju ovom kriteriju?

Odgovor ćemo također pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva, gdje se sada nalazi popis informacijskih posrednika koji su usklađeni sa normom za eRačun, a to su:

1. FINA – za izdavanje i zaprimanje eRačuna i

2. Hrvatska pošta – za zaprimanje eRačuna.

Očekuje se u dogledno vrijeme da će ovaj popis biti veći, jer je Zakonom dopušteno tržišno nadmetanje u obavljanju ovih usluga.

 

 

Ukoliko ste kao naručitelj bili već u nedoumici što napraviti kad dobijete eRačun od nekog drugog informacijskog posrednika, dakle onih koji nisu usklađeni sa EU normom, zatražite od izdavatelja tako dostavljenog računa pojašnjenje zašto dostavljeni račun nije usklađen sa EU normom. Ujedno mu svratite pažnju na web objavu Ministarstva gospodarstva (prethodna slika).

Više detalja o eRačunu i usklađivanju aktivnosti u financijama i javnoj nabavi sa novim Zakonom možete čuti na našoj radionici 01. veljače, sa predavačima iz FINE.

eRačun u javnoj nabavi – Zagreb 01.02.

***