Konačni prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka je ušao u saborsku proceduru po hitnom postupku a kako bi bio usvojen do 25. svibnja kad počinje izravna primjena GDPR uredbe  o zaštiti osobnih podataka na području cijele Europske unije.

Usvajanjem navedenog Zakon prestaje važiti prethodno relevantni Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011).

Zakonom se uređuje provedba nadzora od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP, u daljnjem tekstu Agencija). Agencija postaje neovisno državno tijelo. Agencija će biti samostalna i neovisna, a za svoj rad će odgovarati Hrvatskom saboru.

Ovim Zakonom Agencija dobija dodatne ovlasti u svrhu osiguranja visoke razine zaštite osobnih podataka. Utvrđuje se mogućnost nadzornog tijela da, u skladu s posebnim zakonima, pokreće i sudjeluje u kaznenim, prekršajnim, upravnim i drugim sudskim i izvansudskim postupcima zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka i ovog Zakona te da pokreće i vodi odgovarajuće postupke protiv odgovorne osobe zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka i ovoga Zakona.

Pravomoćna rješenja objavljivati će se na internetskim stranicama Agencije bez anonimiziranja podataka o počinitelju, ako je tim rješenjem utvrđena povreda Zakona ili Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi obrade osobnih podataka maloljetnika, posebnih kategorija osobnih podataka, automatiziranog pojedinačnog donošenja odluke, profiliranja, ako je povredu počinio voditelj obrade ili izvršitelj obrade koji je već bio prekršio odredbe ovog Zakona ili Opće uredbe o zaštiti podataka ili ako je u vezi s rješenjem donesena odluka o upravnoj novčanoj kazni u iznosu od najmanje 100.000,00 kuna koja je postala pravomoćna.

Konacni prijedlog Zakona o zastiti podataka POGLEDAJTE OVDJE