Nakon stupanja Republike Hrvatske u članstvo EU, u odnosima s državama članicama EU i Europskog gospodarskog prostora (EGP) na izaslanje se primjenjuju pravni propisi EU, a poslove vezane uz izaslanje unutar EU obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Što je to izaslanje?

Izaslanje ili detašman je situacija u kojoj poslodavac šalje svojeg radnika iz jedne u drugu državu da ondje za njega obavlja poslove u određenom razdoblju. Radnik i nadalje ostaje obuhvaćen sustavom socijalnog osiguranja države iz koje je izaslan, a obveza plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje ostaje u toj državi. U tu svrhu se izdaje potvrda A1.

 

Potvrda A1

Na osnovi potvrde A1 izaslani radnik je izuzet  od plaćanja doprinosa u drugoj državi u kojoj obavlja poslove privremeno, u točno određenom razdoblju. Ako bi došlo do prekoračenja odobrenog trajanja izaslanja ili do nekih drugih okolnosti koje utječu na pravo na izaslanje, nadležna tijela i ustanove države u kojoj radnik obavlja poslove imaju pravo od poslodavca i radnika tražiti da doprinose plaćaju u toj državi, a u nekim državama članicama EU-a takva situacija podliježe i novčanim kaznama.

Tko su to izaslani radnici prema Zakonu o doprinosima?

Definicija i pojam izaslanog radnika nalaze se u propisima s područja socijalnog osiguranja, točnije, u odredbama Zakona o doprinosima.

Prema odredbama tog zakona, izaslana osoba jest:

 • osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca izaslana u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja sukladno propisima o obveznim osiguranjima, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske;
 • osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja dužnosti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske;
 • osoba koja je od inozemnog poslodavca izaslana na rad u tuzemno društvo, a sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju ima uređen status u osiguranju države poslodavca.

Izaslanim radnicima smatraju se, prema Zakonu o doprinosima, samo radnici izaslani u zemlje s kojima Hrvatska ima koordinirani sustav socijalnog osiguranja prema propisima EU-a i međunarodnim ugovorima sklopljenima s nekim od trećih zemalja i koji su iz tih država izaslani u RH.

 

Izaslanje u treće zemlje

Ako se radnik šalje na rad u zemlje s kojima Hrvatska nije sklopila međunarodni ugovor i koja ujedno nije članica EU, pa se na nju ne primjenjuju odredbe Uredbe, radnik može ostati u socijalnom sustavu RH. Međutim, na njega se ne primjenjuju ista pravila kao za izaslane radnike.

Naime, te države mogu na određeni način primjenjivati svoje propise iz područja socijalnog osiguranja kojima se može utvrditi status osiguranja u toj zemlji, bez obzira na činjenicu da je radnik već u socijalnom sustavu RH. Države s kojima je Hrvatska do pristupanja imala uređene odnose međunarodnim ugovorima, u koordinaciji sustava zamijenjeni su Uredbama.

Uvjeti za izaslanje radnika

Za izaslanje zaposlene osobe, koju poslodavac šalje u drugu državu članicu radi obavljanja posla za tog poslodavca, u određenom razdoblju, trebaju biti ispunjeni određeni uvjeti, neki na strani poslodavca, a neki na strani radnika.

Na izaslanu osobu i nadalje će se primjenjivati zakonodavstvo države iz koje je izaslana – matične države – pod uvjetom da:

 1. izaslanje ne traje dulje od 24 mjeseca
 2. osoba nije izaslana da zamijeni drugu izaslanu osobu
 3. se na osobu primjenjivalo zakonodavstvo matične države najmanje jedan mjesec neposredno prije izaslanja
 4. poslodavac redovito obavlja svoju djelatnost u matičnoj državi
 5. postoji neposredna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja izaslanja.

Uvjet da se na osobu prethodno primjenjivalo zakonodavstvo matične države najmanje jedan mjesec ne znači da je osoba mjesec dana prije izaslanja trebala biti zaposlena ili zaposlena kod istog poslodavca. Dovoljno je da je, npr. kao nezaposlena osoba bila obuhvaćena sustavom davanja za nezaposlenost ili zdravstvenim osiguranjem.

IZASLANJE SAMOZAPOSLENIH OSOBA

Odredbe o izaslanju omogućuju i samozaposlenim osobama da privremeno obavljaju svoju djelatnost u drugoj državi članici, a da se na njih za to vrijeme primjenjuje zakonodavstvo matične države. Uvjeti koje moraju ispuniti su sljedeći:

 1. izaslanje ne traje dulje od 24 mjeseca
 2. redovito obavljaju djelatnost kao samozaposlene osobe u državi iz koje su izaslani
 3. djelatnost koju će obavljati u državi rada slične je prirode onoj koju obavljaju u matičnoj državi

 

POSTUPAK KOJI SE PROVODI PRI IZASLANJU

Poslodavac ili samozaposlena osoba obvezna je obavijestiti nadležnu ustanovu u matičnoj državi, kad god je moguće, unaprijed, o namjeri izaslanja. Nadležna ustanova, ako su ispunjeni svi uvjeti za izaslanje, izdaje potvrdu A1 kojom se potvrđuje da se na osobu i nadalje primjenjuje zakonodavstvo matične države te istovremeno obavještava o izaslanju nadležnu ustanovu u državi rada.

POSTUPAK NAKON ZAVRŠENJA IZASLANJA

Nakon završetka razdoblja izaslanja, novo izaslanje za istu osobu može se odobriti nakon proteka roka od dva mjeseca. Iznimno, moguće je za istu osobu tražiti produženje trajanja razdoblja izaslanja (dulje od 24 mjeseca). Ako postoji opravdan razlog, npr. predviđa se da se ugovoreni posao ne može završiti u roku od 24 mjeseca, moguće je u posebnom postupku, uz pristanak nadležne ustanove države u koju je osoba izaslana, produžiti razdoblje izaslanja. Zahtjev za produženje izaslanja podnosi se unaprijed, prije isteka postojećeg izaslanja.

 

Može se zaključiti da je sa socijalnog i poreznog motrišta izaslanje radnika vrlo složeno. Upravo iz tog razloga smo pripremili nekoliko radionica u Zagrebu, Zadru i Splitu:

Više o željenoj radionici pročitajte na navedenim linkovima tako da kliknete na željeni naslov:

Zapošljavanje stranih radnika i izaslani radnici  – ZADAR 27.03.2019.

Zapošljavanje stranih radnika i izaslani radnici  SPLIT 28.03.2019.

Zapošljavanje stranih radnika i izaslani radnici ZAGREB 02.04.2019.

 

Napomena: moguće je odabrati samo jednu temu – jedan dio edukacije, a više o tome pročitajte na linkovima

Srdačno APPA tim

Vidimo se!

***