Novosti

Što mali i srednji poduzetnici očekuju od javne nabave?

Naručitelji su pri provedbi postupaka javne nabave obvezni poštivati načela koja garantiraju malim i srednjim poduzetnicima mogućnost sudjelovanja u nadmetanjima kad god je to realizacijom ugovora o javnoj nabavi opravdano, učinkovito i ekonomično.

Više

Nikad dosta novih zakona…

U protekloj 2018. godini doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz značajnih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje.

Više

Kako funkcionira dohvat dokaza iz EOJN?

Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana

Više

Kojim dokumentima strani gospodarski subjekt dokazuje nekažnjavanje?

Kojim dokumentima se za gospodarski subjekt, koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i za osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske, dokazuje da nisu pravomoćnom presudom osuđeni…

Više

Vodič za izaslanje radnika – EU novost

Nakon stupanja Republike Hrvatske u članstvo EU, u odnosima s državama članicama EU i Europskog gospodarskog prostora (EGP) na izaslanje se primjenjuju pravni propisi EU, a poslove vezane uz izaslanje unutar EU obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Više

eRačun – obveza ili izbor?

Sigurno ste već čuli za eRačun i dobili neku od brojnih ponuda za edukaciju o njegovoj obveznoj primjeni. Vjerojatno ste već nešto i pročitali o tome, razgovarali sa kolegama, ali vam još uvijek nije jasno što vam je činiti i da li imate obvezu uvesti eRačun u svoje poslovanje.

Više

Kalendar seminara

A calendar of events
 2019  May 
MTWTFSS
12345
9101112
1819
2526

Prijavite se na naš newsletter: