Kalendar seminara

Datum Naziv seminara Program Mjesto  
22. 05. 2018. eESPD obrazac i otvoreni postupak – SPLIT Program: Sveučilišna knjižnica u Splitu
Ruđera Boškovića 31
SPLIT

Prijavite se
22. 05. 2018. Pisani ispit za ovlaštenog specijalistu javne nabave Sveučilišna knjižnica u Splitu
Ruđera Boškovića 31
21000 Split
Prijavite se
22. 05. 2018. GDPR – Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka – SPLIT Program: Sveučilišna knjižnica u Splitu
Ruđera Boškovića 31
Split
Prijavite se
24. 05. 2018. Planiranje nabave i priprema postupka, jednostavna nabava i interni akti o javnoj nabavi – OPATIJA Program: OPATIJA
Grand Hotel Adriatic
Maršala Tita 200
Prijavite se
25. 05. 2018. Dokumentacija o nabavi i eESPD obrazac, pregled i ocjena ponuda i praksa DKOM-a – OPATIJA Program: OPATIJA
Grand Hotel Adriatic
Maršala Tita 200
Prijavite se
25. 05. 2018. GDPR – Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka OPATIJA Program: Grand hotel Adriatic
Maršala Tita 200
Opatija
Prijavite se
29. 05. 2018. eESPD obrazac i otvoreni postupak – Zadar Program: ZADAR
Hotel Kolovare
Bože Peričića 14
Prijavite se
04. 06. 2018. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Zagreb Program: ZAGREB
Kongresni centar FORUM
Green Gold
Radnicka cesta 50
Trajanje 50 sati – 5 dana
Prijavite se
05. 06. 2018. eESPD – radionica za naručitelje na računalima Program: Zagrebtower
Radnička cesta 80
Zagreb
Prijavite se
05. 06. 2018. GDPR – Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka – ZAGREB Program: Zagrebtower
Radnička cesta 80
Zagreb
Prijavite se
06. 06. 2018. eESPD – radionica za ponuditelje na računalima Program: Zagrebtower
Radnička cesta 80
Zagreb
Prijavite se
07. 06. 2018. Planiranje nabave, registar ugovora o javnoj nabavi, jednostavna nabava i interni akti o javnoj nabavi – ZAGREB Program: ZAGREB
Kongresni centar FORUM
Green Gold
Radnička cesta 50
Prijavite se
08. 06. 2018. eESPD obrazac i otvoreni postupak – ZAGREB Program: ZAGREB
Kongresni centar FORUM
Green Gold
Radnička cesta 50

Prijavite se
11. 06. 2018. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Split Program: SPLIT
Sveučilišna knjižnica u Splitu
Ruđera Boškovića 31
Prijavite se
12. 06. 2018. GDPR – Službenik za zaštitu osobnih podataka – ZAGREB Zagrebtower
Radnička cesta 80
Zagreb
Prijavite se
Stranica 1 od 212

>   Lista održanih seminara i radionica