Kalendar seminara

Datum Naziv seminara Program Mjesto  
22. 03. 2018. Dokumentacija o nabavi, eESPD i nova praksa DKOM-a Program: ZAGREB
Zagrebtower
Instant office 5. kat
Radnička 80
Prijavite se
23. 03. 2018. Pregled i ocjena ponuda, dopunjavanje i pojašnjenje ponuda, nova praksa DKOM-a Program: ZAGREB
Zagrebtower
Instant office 5. kat
Radnička 80
Prijavite se
06. 04. 2018. eESPD obrazac i otvoreni postupak – SPLIT Program: Sveučilišni stručni studiji
Kopilica 5
SPLIT

Prijavite se
09. 04. 2018. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Split Program: SPLIT
Sveučilišna knjižnica u Splitu
Ruđera Boškovića 31
Prijavite se
11. 04. 2018. Aktualno o Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima Program: ZAGREB
Kongresni centar FORUM
Green Gold
Radnička 50
Prijavite se
12. 04. 2018. eESPD obrazac i aktualnosti na EOJN Program: ZAGREB
Kongresni centar FORUM
Green Gold
Radnička 50
Prijavite se
13. 04. 2018. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Zagreb – PETOTJEDNI PROGRAM Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnicka cesta 80
Trajanje 50 sati – svaki petak kroz 5 tjedana
Prijavite se
16. 04. 2018. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Zagreb Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnicka cesta 80
Trajanje 50 sati – 5 dana
Prijavite se
17. 04. 2018. eESPD obrazac i otvoreni postupak – Zadar Program: ZADAR
Hotel Kolovare
Bože Peričića 14
Prijavite se
18. 04. 2018. Javna nabava za ponuditelje Program: Kongresni centar FORUM,
Green Gold,
Radnička cesta 50, Zagreb
Prijavite se

>   Lista održanih seminara i radionica