Kalendar seminara

Datum Naziv seminara Program Mjesto  
19. 01. 2018. NUTRIO PROGRAM – Kako smršaviti i ne udebljati se ponovo Program: Zagreb Tower
Radnička cesta 80
10000 ZAGREB
Prijavite se
22. 01. 2018. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Zagreb Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnicka cesta 80
Trajanje 50 sati – 5 dana
Prijavite se
30. 01. 2018. Planiranje i priprema postupaka javne nabave, Dokumentacija o nabavi, ENP i nova praksa DKOM-a Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnička cesta 80

Prijavite se
31. 01. 2018. Aktualno na Elektroničkom oglasniku javne nabave Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnička 80
Prijavite se
05. 02. 2018. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Split Program: SPLIT
Sveučilište stručni studiji
Kopilica 5
Prijavite se
12. 02. 2018. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Zagreb Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnicka cesta 80
Trajanje 50 sati – 5 dana
Prijavite se
19. 02. 2018. Planiranje nabave, priprema postupka javne nabave, Dokumentacija o nabavi, ENP i nova praksa DKOM-a Program: Sveučilišni stručni studiji
Kopilica 5
SPLIT

Prijavite se
20. 02. 2018. Pregled i ocjena ponuda, dopunjavanje i pojašnjenje ponuda, nova praksa DKOM-a Program: SPLIT
Sveučilišni stručni studiji
Kopilica 5
Prijavite se
22. 02. 2018. Dokumentacija o nabavi, eESPD i nova praksa DKOM-a Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnička 80
Prijavite se
23. 02. 2018. Pregled i ocjena ponuda, dopunjavanje i pojašnjenje ponuda, nova praksa DKOM-a Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnička 80
Prijavite se
26. 02. 2018. Aktualno o zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnička 80
Prijavite se
26. 02. 2018. TRENING JAVNE NABAVE 3 – 2 – 1 ZAGREB
Zagrebtower
Radnička cesta 80
Prijavite se
27. 02. 2018. Planiranje nabave, registar ugovora o javnoj nabavi, jednostavna nabava i interni akti o javnoj nabavi Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnička 80
Prijavite se
28. 02. 2018. Pregovarački postupci bez prethodne objave, okvirni sporazumi, sklapanje ugovora i izmjene ugovora o javnoj nabavi Program: ZAGREB
Zagreb Tower
Radnička 80
Prijavite se

>   Lista održanih seminara i radionica