Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Izobrazba u području javne nabave
Green Gold Kongresni centar Forum Radnička cesta 50 ZAGREB Map

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. DAN 29. siječnja 2019.
Registar ugovora i okvirnih sporazuma, jednostavna nabava, interni akt, dokumenti i obrasci u pripremi i provedbi jednostavne nabave

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 – 12:00

pauza za kavu tijekom predavanja

Aktualni sat – novosti u području javne nabave

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

 • Izrada i ažuriranje Registra ugovora na EOJN
  • Ogledni primjeri registra ugovora i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

Jednostavna nabava

 • Planiranje i priprema jednostavne nabave

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:00 – 13:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 – 16:00

Jednostavna nabava

 • Dokumenti i obrasci za pripremu i provedbu jednostavne nabave

Interni akt za jednostavnu nabavu

 • Postupci i načini za jednostavnu nabavu sa vrijednosnim pragovima

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri obrazaca i dokumenata, pitanja i odgovori

2. DAN 30. siječnja 2019.

Predmet nabave, Rokovi u postupcima javne nabave, Praksa DKOM-a – osobito bitne povrede postupka javne nabave, Izmjene ugovora o javnoj nabavi

9:00 – 12:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Aktualni sat – novosti i aktualna događanja

Predmet nabave

 • Određivanje predmeta nabave
  • objedinjavanje nabave
  • podjela predmeta nabave na grupe
  • mješoviti ugovori

Rokovi u postupcima javne nabave

 • Rokovi (dani, sati, mjeseci)
 • Obvezni rokovi za otvoreni postupak
 • U kojim situacijama se rokovi produžuju?

  Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

12:00 – 13:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 – 16:00

Praksa DKOM-a – osobito bitne povrede postupka javne nabave

 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – najčešće greška

Izmjene ugovora o javnoj nabavi

 • Izmjene ugovora o radovima
 • osnovni elementi ugovora o radovima
 • najčešći razlozi izmjene ugovora o radovima i utjecaj izmjene na izvršenje ugovora

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori

3. DAN 31. siječnja 2019.

Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata

9:00 – 12:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Aktualni sat – novosti u području javne nabave

Ponude i ESPD obrazac – pregled i ocjena

 • Pojašnjenje i upotpunjavanje (dijelova) ponuda
 • Postupanje s ESPD obrascem i ažuriranim popratnim dokumentima
 • Provjera računske ispravnosti ponude
 • Donošenje odluka i izrada zapisnika prema Pravilniku

Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  

12:00 – 13:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 – 16:00

Financijske korekcije i revizija u postupcima javne nabave sufinanciranih iz EZ fondova

 • Pravni i institucionalni okvir
 • Što su nepravilnosti iz provedbe ESI fondova?
 • Što su financijske korekcije?
 • Najčešće nepravilnosti koje se javljaju prilikom provjere provedbe ugovora o javnoj nabavi
 • Primjeri nepravilnosti po Smjernicama Europske komisije sa primjerima iz prakse
 • Pravila za Ne-obveznike zakona o javnoj nabavi 

Obveza prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava prema novoj Odluci Vlade RH

Interaktivno predavanje, primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

Antonija Ćurić (ARPA – Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije)

Nikolina Žužić (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu)

Karmen Meić (Grad Varaždin)

Alenka Poljičak (APPA)

Kotizacija: 3099 kn sveukupno

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri dokumentacije za pripremu jednostavne nabave, obrazaca i zapisnika
 • Primjeri iz prakse
 • Radni pribor  
 • Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Besplatno savjetovanje
 • DM darovna kartica

Uplata i prijava:

APPA 365 d.o.o., OIB 37731280508, Marjanovićev prilaz 13, 10000 Zagreb

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR35 2484 0081 1350 76162
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite Prijavnicu , nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.