Specijalistički programi za javnu nabavu

Želite promijeniti karijeru i uključiti se u uzbudljivo područje javne nabave?

Želite se možda dalje usavršavati u vašoj profesiji?

Imate važan projekt financiran iz EU fondova i potrebno vam je dodatno znanje za javnu nabavu?

Možda želite dopunski raditi kao vanjski konzultant za nekog naručitelja ili ponuditelja?

Ili možda želite dobiti posao sa državom, a ne znate kako?

 

Ako želite promijeniti ili usavršiti vašu karijeru i profesiju, uključiti se u uzbudljivi svijet nabave i kupovine za potrebe vaše organizacije ili možda za potrebe nekog naručitelja u svojstvu vanjskog konzultanta, svakako se prijavite na Specijalistički program za stjecanje certifikata u području javne nabave.

Ako imate važan projekt i raditi ćete u provedbi istog, bez obzira na vašu struku i razinu stručne spreme, uključite se u Specijalistički program radi vaše bolje pozicioniranosti u projektu.

Ili ako želite povećati vaše prihode poslujući sa državom, jedinicama lokalne i područne samouprave (gradovima, općinama i županijama), vodovodima, HAC-om, HŽ-om, Hrvatskim šumama, HEP-om i brojnim drugim državnim tvrtkama, pridružite se i saznajte kako to možete realizirati.

 

Specijalistički program pruža mogućnost da steknete i unaprijedite znanje o javnoj nabavi te steknete certifikat. Svi obveznici javne nabave moraju imati certificiranog specijalistu za javnu nabavu što stvara radno tržište za preko 5000 osoba u Hrvatskoj, ali i diljem Europe i svijeta. Ako vi želite biti jedna od njih, potrebno je položiti državni ispit na temelju prethodno odslušanog programa od 50 sati.

APPA omogućava svakome tko je zainteresiran za javnu nabavu da dobije certifikat razumijevajući javnu nabavu kao izazov i priliku za nova uzbudljiva iskustva. Tu su s vama najbolji stručnjaci iz prakse koji će vam rado prenijeti svoje znanje i iskustvo.

Više detalja možete pročitati u Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 2018

Provjeri kalendar otvorenih programa OVDJE.

Prijavite se na naš newsletter: