Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja

 

 

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) svi su treninzi sastavljeni od redovitih programa usavršavanja koji su odobreni od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku dvodnevnog treninga daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

  • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
  • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
  • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
  • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
  • Svim službenicima koji su uključeni u pripremu, provođenje i realizaciju nabave
  • Službenicima u odjelu javne nabave
  • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

 

ZAGREB 23. i 24. listopada 2018.

1. dan – Jednostavna nabava i interni pravilnici, Planiranje nabave i ažuriranje Plana nabave, Registar ugovora i ažuriranje

2. dan – Okvirni sporazumi i realizacija okvirnih sporazuma, Zajednička nabava, Zelena javna nabava i kriterij za kvalitativni odabir ENP

Mjesto održavanja: Centar 2000, Radnička cesta 39

 

ZAGREB 24. i 25. listopada 2018.

1. dan – Okvirni sporazumi i realizacija okvirnih sporazuma, Zajednička nabava, Zelena javna nabava i kriterij za kvalitativni odabir ENP

2. dan – e-Certis, e-Račun, GDPR u javnoj nabavi, e-nabava i EOJN

Mjesto održavanja: Centar 2000, Radnička cesta 39

 

ZAGREB 25. i 26. listopada 2018.

1. dan – e-Certis, e-Račun, GDPR u javnoj nabavi, e-nabava i EOJN

2. dan – Javna nabava projektantskih usluga i stručnog/projektantskog nadzora građenja financiranih iz bespovratnih sredstava EU fondova te najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja

Mjesto održavanja: Centar 2000, Radnička cesta 39

 

ZAGREB 20. i 21. studenog 2018.

1. dan – Pravna zaštita u području javne nabave sa najnovijom praksom DKOM-a

2. dan – Planiranje nabave i usklađivanje sa registrom ugovora, priprema i provedba otvorenog postupka

Mjesto održavanja: Centar 2000, Radnička cesta 39

 

ZAGREB 21. i 22. studenog 2018.

1. dan – Planiranje nabave i usklađivanje sa registrom ugovora, priprema i provedba otvorenog postupka

2. dan – Aktualno o DON i ESPD, pregled i ocjena ponuda s najnovijom praksom DKOM-a

Mjesto održavanja: Centar 2000, Radnička cesta 39

 

ZAGREB 27. i 28. studenog 2018.

1. dan – Javna nabava projektantskih usluga i stručnog/projektantskog nadzora  građenja  financiranih sredstvima ESI fondova

2. dan – Javna nabava izvedbe građevinskih i drugih radova financiranih iz sredstava EU te najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja

Mjesto održavanja: Centar 2000, Radnička cesta 39

 

Za više detalja kliknite na naslov!

 

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.