Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Centar 2000 Radnička cesta 39 ZAGREB Map

 

IZVRSNA EDUKACIJA

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

09:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 – 12:00

pauza za kavu tijekom predavanja

 

Aktualni sat – novosti u području javne nabave

ePonuda i pripadajući dijelovi izvan ePonude

 • Zaprimanje ponuda (elektroničkih i dijelova izvan ePonude)
 • Javno otvaranje – procedura i elektronički ključevi ovlaštenih predstavnika naručitelja
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i sastavni dijelovi zapisnika

Interaktivno predavanje, ogledni primjer zapisnika o javnom otvaranju, pitanja i odgovori  

12:00 – 13:00

Lagani obrok (light meal) i osvježenje

13:00 – 16:00

Tijek pregleda i ocjene ponuda do konačnog sklapanja ugovora

 • Upiti za pojašnjenjem i dopunom ponude – primjeri dokumenata
 • Ažurirani dokumenti za ENP
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • Sastavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima
  • Ogledni primjer
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Donošenje Odluke o odabiru ili poništenju
 • Kad se može poništiti postupak?
 • E-žalba – obveze naručitelja

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

 • Obvezni elementi ugovora
 • kako predvidjeti izmjene ugovora?
 • Obvezna jamstva pri nabavi robe, radova i usluga
  • Ogledni primjer ugovora

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri zapisnika i ugovora, pitanja i odgovori 

Predavači:

Loreta Zdrilić (KBC Sestre Milosrdnice Zagreb)

Alenka Poljičak (APPA)

Kotizacija: 1099 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri dokumenata za fazu pripreme otvorenog postupka, obrazaca i zapisnika
 • Ogledni primjeri rada u EOJN – online prikaz
 • ogledni primjeri dokumentacije o nabavi, troškovnika i eESPD obrasca
 • Radni pribor  
 • Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Poklon iznenađenja
 • Besplatno savjetovanje

 

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., OIB 37357453647, Mostarska 67, Šibenik

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR35 2484 0081 1350 76162
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.