Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Centar 2000 Radnička cesta 39 ZAGREB Map

 

IZVRSNA EDUKACIJA

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

09:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 – 12:00

pauza za kavu tijekom predavanja

 

Priprema otvorenog postupka javne nabave

 • Stručno povjerenstvo – uloge i odgovornosti
 • Određivanje predmeta nabave i tehničkih specifikacija
 • Plan nabave i usklađenost sa financijskim planom
 • Rokovi i vrijednosni pragovi za nabavu male i velike vrijednosti
 • Kad je potrebno osigurati sredstva za sklapanje ugovora?
 • Tijek istraživanja tržišta i modeli savjetovanja sa gospodarskim subjektima
  • Ogledni primjeri online procedura u fazi pripreme
  • Ogledni primjeri dokumenata u pripremnoj fazi otvorenog postupka

DON – Dokumentacija o nabavi

 • Tehničke specifikacije – jednakovrijednost
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir ponude -ENP i primjeri formula bodovanja
  • Ogledni primjer

Troškovnik

 • Ogledni primjer standardiziranog i klasičnog troškovnika

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri online, ogledni primjeri dokumenata u fazi pripreme postupka, ogledni primjeri dokumentacije, troškovnika i eESPD obrasca, pitanja i odgovori  

12:00 – 13:00

Lagani obrok (light meal) i osvježenje

13:00 – 16:00

eESPD obrazac 

 • kreiranje i priprema za objavljivanje

Provođenje otvorenog postupka javne nabave

Objava poziva za nadmetanje – priprema i online procedura

 • Priprema obavijesti o nadmetanju i učitavanje dokumenata za objavu u EOJN – online prikaz
 • Što napraviti kad zainteresirani gospodarski subjekt dostavi pitanje ili zahtjev za izmjenu dokumentacije za nadmetanje ili tehničkih specifikacija i troškovnika?
 • Objava i izmjena objavljenih informacija
 • Produljenje roka za dostavu ponuda
 • Ispravci dokumentacije za nadmetanje i obvezne objave u EOJN

Obvezni dokumenti za provođenje otvorenog postupka

 • Ogledni primjeri i obrasci (odluke, zapisnici, zahtjevi…)

Interaktivno predavanje, ogledni primjer obavijesti o nadmetanju, pitanja i odgovori  

Predavači:

Karmen Meić (Grad Vraždin)

Loreta Zdrilić (KBC Sestre Milosrdnice Zagreb)

Alenka Poljičak (APPA)

Kotizacija: 1099 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri dokumenata za fazu pripreme otvorenog postupka, obrazaca i zapisnika
 • Ogledni primjeri rada u EOJN – online prikaz
 • ogledni primjeri dokumentacije o nabavi, troškovnika i eESPD obrasca
 • Radni pribor  
 • Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Poklon iznenađenja
 • Besplatno savjetovanje

 

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., OIB 37357453647, Mostarska 67, Šibenik

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR35 2484 0081 1350 76162
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.