Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Sveučilišni stručni studiji Kopilica 5 SPLIT Map

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave 2018-0009, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja 09:30 – 16:15
08:00 – 09:30 Registracija polaznika
9:30 – 12:45
(pauza 11.00 – 11.15)

Pregled i ocjena ponude

 • Pregled i ocjena ponuda – izmjene u redoslijedu pregleda i ocjene ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tajnost ponude – koji dijelovi ponude ne mogu biti tajni
 • Razlozi za poništenje postupka – novosti
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca
 • Novosti u svezi ponuda zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja u postupku javne nabave
 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Interaktivno predavanje, ogledni primjer zapisnika o pregledu i ocjeni, pitanja i odgovori

12:45 – 13:15
pauza za ručak
13:15 – 16:15

Pravna zaštita – prava i obveze naručitelja i ponuditelja – aktualnosti

 • Pravna zaštita – zakonski okvir
 • Pravo na uvid u ponude nakon primitka Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju
 • Pravo na žalbu i troškovi žalbenog postupka
 • Nove mogućnosti za dostavu žalbe
 • Pravilnik o e-žalbi
 • Postupovne pretpostavke
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda – primjeri
 • Dokumentacija o nabavi – greške
 • Pregled i ocjena ponuda – greške
 • Službena dužnost – osobito bitne povrede
 • Sudska zaštita – aktualnosti
 • ZJN 2016 – nadzor sustava javne nabave
 • ZJN 2016 – prekršajne odredbe
Predavači:  Smiljana Bezić, dipl.iur., Nedjeljko Kegalj, dip.iur.


Kotizacija: 900 KN + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 15% po svakom polazniku
Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 15% za svaki seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, radni pribor i osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:

1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na
e-mail: info@agencija-appa.hr

 

⇒PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.