Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Sveučilišna knjižnica u Splitu Ruđera Boškovića 31 SPLIT Map

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Specijalistima javne nabave
 • Svim službenicima u odjelu nabave
 • Svim službenicima koji su uključeni u pripremu, provedbu i realizaciju nabave
 • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

9:00 – 12:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Aktualni sat – novosti i aktualna događanja

Predmet nabave

 • Određivanje predmeta nabave
  • objedinjavanje nabave
  • podjela predmeta nabave na grupe
  • mješoviti ugovori

Rokovi u postupcima javne nabave

 • Rokovi (dani, sati, mjeseci)
 • Obvezni rokovi za otvoreni postupak
 • U kojim situacijama se rokovi produžuju?

  Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

12:00 – 13:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 – 16:00

Praksa DKOM-a – osobito bitne povrede postupka javne nabave

 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – najčešće greška

Izmjene ugovora o javnoj nabavi

 • Izmjene ugovora o radovima
 • osnovni elementi ugovora o radovima
 • najčešći razlozi izmjene ugovora o radovima i utjecaj izmjene na izvršenje ugovora

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori

Predavači:

Nedjeljko Kegalj (ŽUC Splitsko dalmatinske županije)

Smiljana Bezić (Sveučilište u Splitu)

Kotizacija: 1099 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri dokumentacije za pripremu jednostavne nabave, obrazaca i zapisnika
 • Radni pribor  
 • Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Poklon iznenadjenja
 • Besplatno savjetovanje

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., OIB 37357453647, Radnička 80, 10000 Zagreb

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 00011004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite Prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.