Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Centar 2000 Radnička cesta 39 ZAGREB Map

IZVRSNA EDUKACIJA SA  VRHUNSKIM STRUČNJACIMA DKOM-a

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

09:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 – 12:15

pauza za kavu

10.30 – 10.45

Pravna zaštita u postupcima javne nabave 1. dio

 • Žalbeni postupak – procesna pitanja i aktualnosti
 • Sustav e-žalbe
 • Aktualna praksa DKOM-a – po fazama postupka javne nabave
 • Žalbeni postupak – postupanje DKOM-a po   službenoj dužnosti

Interaktivno predavanje,  pitanja i odgovori  

12:15 – 12:45

Pauza  za okrjepu

12:45 – 15:45

 Pravna zaštita u postupcima javne nabave 2. dio

 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave – primjeri iz prakse DKOM-a (aktualna praksa po ZJN-u)
 • Pregled i ocjena ponuda- rješenja DKOM-a
 • Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – primjena članka 263. ZJN-a
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje – primjena članka 293. ZJN-a
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda – kriteriji i praksa DKOM-a

Predavači:

 Andjelko Rukelj, dipl.iur. (Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, zamjenik predsjednika)

Daria Duždević, dipl.iur. (Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave)

Kotizacija: 900 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

ili
Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 10% za svaki najavljeni seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal,  radni pribor, kava, okrjepa i osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.