Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Sveučilišni stručni studiji Kopilica 5 SPLIT Map

 

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave 2017-0352, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:30 – 16:00

9:00 – 9:30

Registracija polaznika

 9:30 – 10:30

Planiranje nabave

 • Pravilnik o izradi plana nabave i registru ugovora
 • Izrada plana nabave prema novima podzakonskim propisima
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

 10:30 – 10:45  Pauza za kavu
10:45 – 11:30

Priprema postupka javne nabave

 • Savjetovanje sa gospodarskim subjektima i istraživanje tržišta
  • Ogledni primjeri prethodnog savjetovanja sa GS i izvješće o savjetovanju

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

 11:30 – 12:30

ESPD obrazac i nova praksa DKOm-a

 • Priprema ESPD obrasca u Dokumentaciji o nabavi i nova rješenja DKOM-a povezana sa problematikom ESPD-a

Interaktivno predavanje, ogledni primjer ESPD-a, pitanja i odgovori  

12:30 – 13:00

pauza  za ručak

13:00 – 16:00

Dokumentacija o nabavi – ogledni primjer usklađen za novim Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

 • Novosti, izmjene u odnosu na prethodni propis

Interaktivno predavanje, ogledni primjer dokumentacije, pitanja i odgovori

Predavači:

Smiljana Bezić, dipl.iur.  (Sveučilište u Splitu),

Nedjeljko Kegalj, dipl.iur (Županijska uprava za ceste Splitsko dalmatinske županije)

Kotizacija: 900 kn  + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 15% po svakom polazniku

ili
Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 15% za svaki seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, ogledni primjer Dokumentacije o nabavi,  radni pribor i osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.