Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Zagrebtower Radnička cesta 80 ZAGREB Map

IZVRSNA EDUKACIJA SA  VRHUNSKIM STRUČNJACIMA DKOM-a

Dođite i pitajte što vas zanima bilo kojeg od deset predavača na dvodnevnoj edukaciji sa Božićnim domjenkom!

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. DAN

17. prosinca 2018.

8:00 – 8:30

Registracija polaznika

 8:30 – 11:30

kratka pauza za kavu tijekom predavanja

 • Aktualna pitanja i praksa – 1. dio
  • Priprema postupaka javne nabave – ključne postavke
  • E-nabava i EOJN – aktualno
  • Plan nabave i registar ugovora – obveze naručitelja

Otvorena pitanja, diskusija i rasprava 

11:30 – 12:30

Božićni domjenak

12:30 – 15:30
 • Aktualna pitanja i praksa – 2. dio
  • Otvoreni postupak – priprema, tijek i provođenje
  • ENP – kriteriji za odabir ponude
  • Sklapanje ugovora i izmjene tijekom realizacije

Otvorena pitanja, diskusija i rasprava 

Predavači

Damir Klemenčić (Institut za međunarodne odnose i razvoj)

Zoran Turuk (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)

Meić Karmen (Grad Varaždin)

Alenka Poljičak (Agencija APPA)

Loreta Zrilić (KBC Sestre milosrdnice Zagreb)

Ostap Graljuk (EOJN)

2. DAN

18. prosinca 2018.

8:00 – 8:30

Registracija polaznika

8:30 – 11:30

pauza za kavu

tijekom predavanja

 • Aktualna pitanja i praksa – 1. dio
  • Pravna zaštita u javnoj nabavi
  • Praksa DKOM sa najnovijim rješenjima

Otvorena pitanja, diskusija i rasprava 

11:30 – 12:30

Božićni domjenak

12:30 – 15:30
 • Aktualna pitanja i praksa – 2. dio
  • Financijske korekcija za javnu nabavu u EU projektima
  • eŽalba

Otvorena pitanja, diskusija i rasprava 

Predavači:

Daria Duždević (DKOM)

Andjelko Rukelj (DKOM)

Damir Klemenčić (Institut za međunarodne odnose i razvoj)

Antonija Ćurić (ARPA)

Kotizacija: 1900 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

U kotizaciju je uključeno:

 • 16 nastavnih sati predavanja
 • diskusija i otvorena pitanja
 • prezentacijska skripta
 • Božićni domjenak
 • osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • besplatno savjetovanje nakon edukacije
 • BESPLATNI PARKING

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.