Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Centar 2000 Radnička cesta 39 ZAGREB Map

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Specijalistima javne nabave
 • Svim službenicima u odjelu nabave
 • Svim službenicima koji su uključeni u pripremu, provedbu i realizaciju nabave
 • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

9:00 – 12:15

pauza za kavu

10:30 – 10:45

 

Jednostavna nabava i interni akt o jednostavnoj i javnoj nabavi

 • ogledni primjeri internih akata

Provedba jednostavne nabave

 • ogledni primjer i obrazaca za provedbu jednostavne nabave
12:15 – 13:00

pauza za zakusku

13:00 – 16:00

Zajednička nabava

 • Organizacija zajedničke / objedinjene nabave
 • Prednosti i nedostaci zajedničke nabave
 • Primjeri iz prakse

Aktualnosti u otvorenom postupku

 • Ogledni primjeri akata za otvoreni postupak
 • Procedura otvorenog postupka – priprema, provedba, ugovaranje i izmjene ugovora

Predavači:

Zoran Turuk, dipl.oec. (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza),

mr. Alenka Poljičak, dipl.oec. (konzultantica za javnu nabavu)

 

Kotizacija: 900 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

Ili Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 10% za svaki najavljeni seminar
U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, ogledni primjeri, radni pribor, zakuska i osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.