Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Sveučilišni stručni studiji Kopilica 5 SPLIT Map

Savjetovanje je namijenjeno:

  • Javnim i sektorskim naručiteljima
  • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
  • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
  • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
  • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

9:00 – 12:15

 EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA  – 1. DIO

Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) – kriterij za odabir

  • Kriterij cijene, kvalitete i troška
  • vrednovanje kvalitete

12:15 – 13:00

 Pauza za ručak

13:00 – 16:00

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA  – 2. DIO

Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja

  • Mogući kriteriji za odabir ENP pri nabavi roba, usluga i/ili radova
  • Ogledni primjeri za najčešće predmete nabave
  • Modeli evaluacije ponuda prema odabranim kriterijima za ENP

    Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori

Predavači:

 Nikolina Žužić (Državni ured za središnju javnu nabavu)

Kotizacija: 990,00 kn

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 15% po svakom polazniku

ili
Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 15% za svaki seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, radni pribor, te zajednički ručak.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.