Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Hotel Kolovare Zadar, Bože Peričića 14 Map

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 – 12:30

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 – 12:30

pauza za kavu

10.30 – 11.00

eESPD obrazac

 • kako pripremiti eESPD obrazac na Elektroničkom oglasniku javne nabave
 • kako popuniti eESPD obrazac
  • Ogledni primjer izrade i popunjavanja eESPD obrasca na EOJN
 • praksa DKOM-a za ESPD obrazac

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Otvoreni postupak – aktualnosti

 • Tijek provedbe otvorenog postupka
 • Priprema postupka (odluka o povjerenstvu, prethodno savjetovanje i izrada DON)
 • Objava postupka i komunikacija sa ponuditeljima
 • Pregled i ocjena ponuda – tijek i obvezne aktivnosti
 • Odluke u otvorenom postupku
 • e-žalba na platformi EOJN

Predavači:

Loreta Zdrilić, dip.oec. (KBC Sestre milosrdnice, Zagreb)

 

Kotizacija: 500 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

Ili Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 10% za svaki seminar
U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, radni pribor i osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.