Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Hotel Kolovare Zadar, Bože Peričića 14 Map

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:30 – 16:00

9:00 – 9:30

Registracija polaznika

 9:30 – 12:30

pauza za kavu

11.00 – 11.15

eESPD obrazac

 • kako pripremiti eESPD obrazac na Elektroničkom oglasniku javne nabave
 • kako popuniti eESPD obrazac
  • Ogledni primjer izrade i popunjavanja eESPD obrasca na EOJN

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

12:30 – 13:00

Pauza  za ručak

13:00 – 16:00

Specifičnosti Dokumentacije o nabavi, ESPD obrasca i otvorenog postupka – najnovija praksa DKOM-a

 • specifičnosti DON – praksa DKOM-a
 • što treba izbjegavati kod kreiranja DON-a
 • ponuda za više grupa – aktualne novosti
 • e-žalba na platformi EOJN
 • Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima
 • Istraživanje tržišta – posao službenika za javnu nabavu

Interaktivno predavanje, ogledni primjer dokumentacije, pitanja i odgovori

Predavači:

mr. Alenka Poljičak, dipl.oec. (Agencija APPA d.o.o.)

Smiljana Bezić, dipl.iur.  (Sveučilište u Splitu)

Nedjeljko Kegalj, dipl.iur (Županijska uprava za ceste Splitsko dalmatinske županije)

 

Kotizacija: 900 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 15% po svakom polazniku

Ili Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 15% za svaki seminar
U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, ogledni primjeri, radni pribor, osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.