Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Centar 2000 Radnička cesta 39 ZAGREB Map

IZVRSNA EDUKACIJA SA  VRHUNSKIM STRUČNJACIMA DKOM-a

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. DAN

25. listopada 2018.

7:30 – 8:00

Registracija polaznika

 8:00 – 11:00

pauza za kavu tijekom predavanja

e- Nabava

 • Sastavljanje i objava na EOJN
 • Aktualnosti na EOJN
 • Ažuriranje Plana i Registra ugovora
  • Ogledni primjeri Planova i Registra ugovora

GDPR u javnoj nabavi

 • Kako primjeniti pravila GDPR-a u javnu nabavu
  • Ogledni primjeri obrazaca i izjava

Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

11:00 – 12:00

Pauza  za ručak

12:00 – 15:00

e-Račun u javnoj nabavi

 • Zakonski okvir za e-račun
 • Primjena za naručitelje i ponuditelje
  • Ogledni primjeri primanja i slanja e-računa

Sustav e-Certis

 • Baza podataka e-Certis
 • Pretraživanje i usporedba
  • Ogledni primjeri online

Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

2. DAN

26. listopada 2018.

8:00 – 11:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

ESI fondovi

 • Upute za provođenje postupaka javne nabave
 • Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava ESI fondova
 • Pravila o financijskim korekcijama
 • Primjena pravila i načela javne nabave
 • Ex-ante i ex-post provjere postupaka javne nabave

Nacionalna zakonska regulativa iz područja gradnje vezana uz projektantske usluge i stručni nadzor građenja

 • Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o komorama, Zakon o prostornom uređenju
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
 • Što moramo uzeti u obzir kod pripreme i provedbe postupka javne nabave?
 • Značaj posebnih propisa kod određivanja predmeta nabave te kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ponude!?

Interaktivna radionica, ogledni primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

11:00 – 12:00

Pauza  za ručak

12:00 – 15:00

Nabava idejnog rješenja/projekta

(projektni natječaj), glavnog i izvedbenog projekta (JN-Ppbpo)

 • Što moramo znati kod pripreme i provedbe projektnog natječaja?
 • Što nakon provedenog projektnog natječaja?
 • Kako odrediti i što je važno kod određivanja predmeta nabave?
 • Kako pripremiti i provesti postupak javne nabave?
 • Projektni zadatak, Idejno rješenje/projektprojektni natječaj
 • Glavni i izvedbeni projekt projekt

Nabava stručnog nadzora građenja (projektantskog nadzora i koordinatora II)  

 • Najčešći propusti naručitelja
 • Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Interaktivna radionica, ogledni primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  

Predavači:

Loreta Zdrilić (KBC Sestre Milosrdnice Zagreb)

Darie  Marić (stručnjak za informacijsku sigurnost i konzultant za GDPR)

Alenka Poljičak (konzultantica za javnu nabavu)

Davor Slivka  (Osječko baranjska županija)

Kotizacija: 1890 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku
U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal,  ogledni primjeri, radni pribor, ručak  osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.