Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Centar 2000 Radnička cesta 39 ZAGREB Map

IZVRSNA EDUKACIJA SA  VRHUNSKIM STRUČNJACIMA DKOM-a

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. DAN

23. listopada 2018.

7:30 – 8:00

Registracija polaznika

 8:00 – 11:00

pauza za kavu tijekom predavanja

Jednostavna nabava i interni akt jednostavnoj nabavi

 • Kako izraditi interni akt za jednostavnu nabavu
 • Plan nabave za jednostavnu nabavu
 • Registar ugovora za jednostavnu nabavu
  • Ogledni primjer internih akata

Provedba jednostavne nabave

 • Odluka o stručnom povjerenstvu za provođenje jednostavne nabave
 • Provođenje jednostavne nabave tijekom kalendarske godine
  • Ogledni primjeri obrazaca za provedbu jednostavne nabave

Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

11:00 – 12:00

Pauza  za ručak

12:00 – 15:00

 Planiranje nabave

 • Pravilnik o izradi plana nabave i registru ugovora
 • Izrada plana nabave prema novima podzakonskim propisima
 • Izrada, izmjena i objava na EOJN
 • Ažuriranje Plana nabave
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 • Sastavljanje i objava na EOJN
 • Ažuriranje Registra ugovora
  • Ogledni primjeri registra ugovora

Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

2. DAN

24. listopada 2018.

8:00 – 11:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Okvirni sporazumi i realizacija

 • vrste i primjena okvirnih sporazuma
 • ogledni primjer okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi
 • sklapanje okvirnog sporazuma i dodjela ugovora po okvirnom sporazumu
 • ponovna provedba nadmetanja (tzv. „mini nadmetanja“)
 • jamstva kod okvirnih sporazuma
 • upravljanje izvršenjem ugovora – novine u sustavu
 • izrada i objava registra ugovora
 • raskid ugovora/okvirnog sporazuma
 • dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi sukladno ZJN 2016
 • praktični primjeri iz prakse

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri  Okvirnog sporazuma i ugovora, pitanja i odgovori  

11:00 – 12:00

Pauza  za ručak

12:00 – 15:00

Zakonodavni okvir za zelenu javnu nabavu

 • Koje zakone je potrebno primjeniti za učinkovitu zelenu javnu nabavu?

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

 • Kako može pomoći zelena javna nabava

Primjeri korištenja kriterija za zelenu javnu nabavu

 • Eko oznake
 • kalkulatori

LCC metoda

 • primjeri nekoliko alata za LCC metodu

Interaktivno predavanje, primjeri, pitanja i odgovori  

Zajednička javna nabava

 • procedure za provođenje zajedničke ili objedinjene javne nabave
 • prednosti i nedostaci

Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori  

Predavači:

Karmen Meić (Grad Varaždin)

Nikolina Žužić (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu)

Iva Poleto Pavlović (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu)

Zoran Turuk (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)

Alenka Poljičak (konzultantica za javnu nabavu)

Kotizacija: 1890 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku
U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal,  ogledni primjeri, radni pribor, ručak  osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.