Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Zagreb Tower, Radnička cesta 80 ZAGREB Map

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. DAN 13. lipnja 2019.

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku I

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 – 13:00

pauza za kavu tijekom predavanja

Aktualni sat – novosti u području javne nabave

Priprema otvorenog postupka javne nabave

 • Stručno povjerenstvo – uloge i odgovornosti
 • Određivanje predmeta nabave i tehničkih specifikacija
 • Plan nabave i usklađenost sa financijskim planom
 • Rokovi i vrijednosni pragovi za nabavu male i velike vrijednosti
 • Kad je potrebno osigurati sredstva za sklapanje ugovora?
 • Tijek istraživanja tržišta i modeli savjetovanja sa gospodarskim subjektima
  • Ogledni primjeri online procedura u fazi pripreme
  • Ogledni primjeri dokumenata u pripremnoj fazi otvorenog postupka

DON – Dokumentacija o nabavi

 • Tehničke specifikacije – jednakovrijednost
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir ponude -ENP i primjeri formula bodovanja
  • Ogledni primjer

Troškovnik

 • Ogledni primjer standardiziranog i klasičnog troškovnika

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri online, ogledni primjeri dokumenata u fazi pripreme postupka, ogledni primjeri dokumentacije, troškovnika i eESPD obrasca, pitanja i odgovori  

13:00 – 14:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 – 16:00

eESPD obrazac 

 • kreiranje i priprema za objavljivanje

Provođenje otvorenog postupka javne nabave

 • Objava poziva za nadmetanje – priprema i online procedura
 • Priprema i učitavanje dokumenata za objavu u EOJN
 • Što napraviti kad zainteresirani gospodarski subjekt dostavi pitanje ili zahtjev za izmjenu dokumentacije za nadmetanje ili tehničkih specifikacija i troškovnika?
 • Objava i izmjena objavljenih informacija
 • Produljenje roka za dostavu ponuda
 • Ispravci dokumentacije za nadmetanje i obvezne objave u EOJN

Obvezni dokumenti za provođenje otvorenog postupka

 • Ogledni primjeri i obrasci (odluke, zapisnici, zahtjevi…)

Interaktivno predavanje, ogledni primjer obavijesti o nadmetanju, pitanja i odgovori  

2. DAN 14, lipnja 2019.

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku II

9:00 – 12:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Aktualni sat – novosti u području javne nabave

ePonuda i pripadajući dijelovi izvan ePonude

 • Zaprimanje ponuda (elektroničkih i dijelova izvan ePonude)
 • Javno otvaranje – procedura i elektronički ključevi ovlaštenih predstavnika naručitelja
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i sastavni dijelovi zapisnika

Interaktivno predavanje, ogledni primjer zapisnika o javnom otvaranju, pitanja i odgovori  

12:00 – 13:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 – 16:00

Tijek pregleda i ocjene ponuda do konačnog sklapanja ugovora

 • Upiti za pojašnjenjem i dopunom ponude – primjeri dokumenata
 • Ažurirani dokumenti za ENP
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • Sastavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima
  • Ogledni primjer
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Donošenje Odluke o odabiru ili poništenju
 • Kad se može poništiti postupak?
 • E-žalba – obveze naručitelja

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

 • Obvezni elementi ugovora
 • kako predvidjeti izmjene ugovora?
 • Obvezna jamstva pri nabavi robe, radova i usluga
  • Ogledni primjer ugovora

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri zapisnika i ugovora, pitanja i odgovori 

Predavači:

Karmen Meić (Grad Varaždin)

Loreta Zdrilić (KBC Sestre Milosrdnice Zagreb)

Alenka Poljičak (APPA)

Kotizacija: 2099 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave  – 16 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri obrazaca i dokumenata, zapisnika i ugovora
 • Radni pribor  
 • Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Poklon iznenađenja
 • Besplatno savjetovanje

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., OIB 37357453647, Mostarska 67, 22000 Šibenik

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite Prijavnicu , nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.