Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Centar 2000 Radnička cesta 39 ZAGREB Map

IZVRSNA EDUKACIJA SA  VRHUNSKIM STRUČNJACIMA DKOM-a

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. DAN

03. listopada 2018.

7:30 – 8:00

Registracija polaznika

 8:00 – 11:00

pauza za kavu tijekom predavanja

Planiranje nabave i ažuriranje Plana nabave

 • Pravilnik o izradi plana nabave i registru ugovora
 • Izrada plana nabave prema novima podzakonskim propisima
 • Izrada, izmjena i objava na EOJN
 • Što prethodi unosu stavki u Plan nabave?
 • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave

Registar ugovora – ažuriranje i usklađivanje sa Planom nabave

 • Zakonski okvir i obveza uspostave registra ugovora
 • Izrada i dopunjavanje Registra ugovora na EOJN
 • Ogledni primjeri registra ugovora i ažuriranja na EOJN
 • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

11:00 – 12:00

Pauza  za ručak

12:00 – 15:00

Priprema, tijek i provođenje otvorenog postupka

 • Što prethodi objavi poziva za nadmetanje – imate li legitimitet za provođenje postupka?
 • Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima

Objava i tijek otvorenog postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi

 • Kako odrediti predmet nabave?
 • Kako komunicirati sa gospodarskim subjektima?
 • Objava i izmjena objavljenih informacija
 • Rokovi za nabavu male i velike vrijednosti
 • Obvezni dokumenti za provođenje otvorenog postupka – ogledni primjeri i obrasci (odluke, zapisnici, zahtjevi…)

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

2. DAN

04. listopada 2018.

8:00 – 11:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Dokumentacija o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi prema novima podzakonskim propisima i najnovijoj praksi DKOM-a
  • Ogledni primjer DON
 • Praksa DKOM-a za fazu izrade i izmjene DON

eESPD obrazac

 • priprema od strane naručitelja i popunjavanje od strane ponuditelja
 • praksa DKOM za ESPD
  • Ogledni primjer

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

11:00 – 12:00

Pauza  za ručak

12:00 – 15:00

Pregled i ocjena ponuda – aktualnosti

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda i sastavljanje zapisnika
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • E-žalba – obveze naručitelja

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

Karmen Meić (Grad Varaždin)

Loreta Zdrilić (KBC Sestre Milosrdnice Zagreb)

Kotizacija: 1800 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku
U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal,  ogledni primjeri, radni pribor, ručak  osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.