Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Sveučilišna knjižnica u Splitu Ruđera Boškovića 31 SPLIT Map

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. DAN 15. svibnja 2019.

Otvoreno o javnoj nabavi I

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 – 12:00

pauza za kavu tijekom predavanja

Aktualna  pitanja i praksa – 1. dio

Priprema postupaka javne nabave – ključne postavke

 • Koje je dokumente potrebno pripremiti u fazi pripreme postupka javne nabave ?
 • Sukob interesa interno kod naručitelja i u odnosu sa gospodarskim subjektima koji sudjeluju u izradi Troškovnika i Tehničkih specifikacija

E-nabava i EOJN – aktualno

 • Novosti iz EOJN

Plan nabave i registar ugovora – obveze naručitelja

 • Usklađivanje sa zakonskim obvezama

Otvorena pitanja, diskusija i rasprava 

12:00 – 13:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 – 16:00

Aktualna pitanja i praksa – 2. dio

Otvoreni postupak – priprema, tijek i provođenje

 • Ogledni primjer DON
 • Kriteriji za odabir GS
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost

ENP – kriteriji za odabir ponude

Sklapanje ugovora i izmjene tijekom realizacije

 • Da li je moguće povećati ugovoreni iznos, kako i koliko?

Otvorena pitanja, diskusija i rasprava   

2. DAN 16. svibnja 2019.

Otvoreno o javnoj nabavi II

9:00 – 12:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Aktualna pitanja i praksa – 1. dio

Pravna zaštita u području javne nabave

 • Prava ponuditelja i obveze naručitelja u žalbenom postupku
 • Postoji li žalbeni rok u slučaju jedne valjane ponude?

Praksa DKOM-a

 • Najčešće greške naručitelja pri izradu DON, troškovnika, tehničkih specifikacija
 • Kako definirati jednakovrijednost?
 • Osnovani žalbeni navodi

Otvorena pitanja, diskusija i rasprava

12:00 – 13:00

Osvježenje i lagani obrok (light meal)

13:00 – 16:00

Aktualna pitanja i praksa – 2. dio

Dokumentacija i Financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima

 • Specifičnosti DON za nabavu u EU projektima
 • Učestale financijske korekcije i kako ih ispraviti i izbjeći

E-žalba

 • Što se i kako dostavlja DKOM-u u slučaju eŽalbe?
  • Ogledni primjer na EOJN

Otvorena pitanja, diskusija i rasprava    

Predavači:

Nedjeljko Kegalj (ŽUC Splitsko dalmatinske županije)

Smiljana Bezić (konzultantica za javnu nabavu)

Kotizacija: 2099 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave  – 16 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri obrazaca i dokumenata, zapisnika i ugovora
 • Radni pribor  
 • Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Besplatno savjetovanje
 • DM darovna kartica

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., OIB 37357453647, Mostarska 67, 22000 Šibenik

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite Prijavnicu , nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.