Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Zagreb, Radnička cesta 50, Green Gold Map

 


Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 6/12 i 125/14) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave 2017-0168, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja 09:00 – 16:15
08:30 – 09:00 Registracija polaznika

9:00 – 12:15
(180 minuta           

– 4 sata sa kraćom pauzom)

Priprema i provedba otvorenog postupka – usklađeno sa novim podzakonskim propisima

 • Priprema otvorenog postupka javne nabave
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
  • Sukob interesa
  • Priprema – istraživanje tržišta i izvješće – ogledni primjer
  • Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta na grupe
  • Rokovi
  • Tehničke specifikacije i troškovnik
  • Standardizirani troškovnik
 • Provedba otvorenog postupka
  • Objava obavijesti o nadmetanju
  • Komunikacija sa gospodarskim subjektima
  • Javno otvaranje ponuda
  • Pregled i ocjena ponuda
  • Odluke javnog i sektorskog naručitelja
   • Odluka o odabiru
   • Odluka o poništenju
   • Ispravci odluka
  • Uvid u ponude
  • Pravna zaštita
  • Nadzor nad radom naručitelja

Interaktivno predavanje, ogledni primjer Odluke o stručnom povjerenstvu, ESPD obrasca i istraživanja tržišta, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00 Zajednički ručak

13:00 – 16:30
(180 minuta            

– 4 sata – sa kraćom pauzom)

Dokumentacija o nabavi – ogledni primjer sukladno novom Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave

 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
 • Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda – kriteriji za vrednovanje
 • Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata – podugovaratelji
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Elektronička dostava ponude
 • dijelovi koji se dostavljaju odvojeno od e-ponude – upute
 • Aktualna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Interaktivno predavanje, ogledni primjer dokumentacije, pitanja i odgovori

Predavači: Smiljana Bezić, dipl.iur., Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.


Kotizacija: 990,00 kn

(PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o PDV-u)

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 15% po svakom polazniku
Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 15% za svaki seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, radni pribor, te zajednički ručak.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:

1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na
e-mail: info@agencija-appa.hr

 

Prijavnica

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.