Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Sveučilišni stručni studiji Kopilica 5 SPLIT, Map

IZVRSNA EDUKACIJA SA  VRHUNSKIM STRUČNJACIMA

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

09:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 – 12:00

pauza za kavu tijekom predavanja

 

Dokumentacija o nabavi

 •  Izrada Dokumentacije o nabavi prema novima podzakonskim propisima i najnovijoj praksi DKOM-a
 • Praksa DKOM-a za fazu izrade i izmjene DON
  • Ogledni primjer DON

eESPD obrazac

 • priprema od strane naručitelja i popunjavanje od strane ponuditelja
 • praksa DKOM za ESPD
  • Ogledni primjeri

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri DON i ESPD, pitanja i odgovori  

12:00 – 13:00

Božićni domjenak

13:00 – 16:00

Pregled i ocjena ponuda – aktualnosti

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda i sastavljanje zapisnika
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • E-žalba – obveze naručitelja

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri Zapisnika, pitanja i odgovori 

Predavači:

Nedjeljko Kegalj, dipl.iur. (ŽUC Splitsko dalmatinske županije)

Smiljana Bezić, dipl.iur. (Sveučilište u Splitu)

Kotizacija: 880 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

ili
Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 10% za svaki najavljeni seminar

U kotizaciju je uključeno:

 • 8 nastavnih sati predavanja – 8 bodova
 • diskusija i otvorena pitanja
 • skripta sa prezentacijama predavača
 • ogledni primjeri DON i zapisnika
 • Božićni domjenak
 • osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • besplatno savjetovanje nakon edukacije
 • besplatni parking u krugu Sveučilišta

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.