Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
SPLIT Sveučilišna knjižnica u Splitu R.Boškovića 31 Map

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Specijalistima javne nabave
 • Svim službenicima u odjelu nabave
 • Svim službenicima koji su uključeni u pripremu, provedbu i realizaciju nabave
 • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 – 12:15

pauza za kavu

10.30 – 10.45

Dokumentacija o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi prema novima podzakonskim propisima i najnovijoj praksi DKOM-a
 • praksa DKOM-a za fazu izrade i objave DON i izmjena DON
 • Ogledni primjer DON

eESPD obrazac

 • priprema od strane naručitelja i popunjavanje od strane ponuditelja
 • praksa DKOM za ESPD obrazac
  • Ogledni primjeri

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

pauza za zakusku

13:00 – 16:00

Pregled i ocjena – aktualnosti

 • Pregled i ocjena ponuda – tijek i obvezne aktivnosti
 • praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • e-žalba – obveze naručitelja

Predavači:

Nedjeljko Kegalj, dipl.iur. (ŽUC Splitsko dalmatinske županije)

Smiljana Bezić, dipl.iur. (Sveučilište u Splitu)

 

Kotizacija: 880 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

Ili Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 10% za svaki najavljeni seminar
U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, ogledni primjeri, radni pribor, besplatni parking, zakuska i osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.