Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Seminari-savjetovanja
Green Gold Kongresni centar FORUM Radnička cesta 50 ZAGREB Map

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja 09:30 – 16:00
09:00 – 09:30 Registracija polaznika
09:30 – 12:30
(pauza 10.30 – 10.45)

Novine u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH – 1. dio

 • Planovi nabave i registri ugovora
 • Prethodno savjetovanje
 • Okvirni sporazumi
  1. Provođenje mini nadmetanja
 • Objave tromjesečnih ugovora

Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori

12:30 – 13:00
Pauza za ručak
13:00 – 16:00

Novine u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH – 2. dio

 • Dinamički sustav
  • Provođenje mini nadmetanja
  • Objave tromjesečnih ugovora
 • e-ESPD
 • e-žalba
 • ponude u postupcima s grupama predmeta nabave

Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori  

Predavači:

Zvonimir Jukić, dipl.iur. (Narodne novine – EOJN),

Ostap Graljuk, dipl.ing. (Narodne novine – EOJN)


Kotizacija: 900 KN + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 15% po svakom polazniku
Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 15% za svaki seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, ogledni primjeri, radni pribor i osvježavajući napitci tijekom predavanja.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr
ili na broj 099 3800 200.

Kako se možete prijaviti:

1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na
e-mail: info@agencija-appa.hr

 

⇒PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.