Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Radionice
Kongresni centar FORUM, Green Gold, Radnička cesta 50, Zagreb Map
Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave 2018-0048, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).
 
 
Savjetovanje je namijenjeno:

 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja 9:30:00 – 16:30
 9:00 – 9:30 Registracija polaznika

 9:30 – 12:30

pauza za kavu

(11.00 – 11.15)

  EOJN (Elektronički oglasnik javne nabave)  i  e-ponuda

 • Tko ima pravo na dostavu ponude za javno nadmetanje?
 • Oslanjanje na drugog gospodarskog subjekta – poslovne kombinacije
 • Zajednica gospodarskih subjekata ili ponuda sa podugovarateljima
 • Komunikacija gospodarskih subjekata sa naručiteljima
 • Elektronički oglasnik javne nabave – novosti za ponuditelje
 • Dokumentacija o nabavi i pravo na pojašnjenje i/ili izmjenu
 • Izrada i dostava ponude – izmjene
 • Osnovni preduvjeti za rad ponuditelja u EOJN
 • Izmjena, dopuna i odustajanje od elektroničke ponude

Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori

 12:30 – 13:30  Zajednički ručak
 13:30 – 16:30

Pravna zaštita

 • Prava i obaveze ponuditelja – novosti i izmjene
 • Nove mogućnosti za dostavu e-žalbe
 • Što napraviti u slučaju nejasne ili nezakonite Dokumentacije za nadmetanje?
 • Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
 • Tehničke specifikacije
 • ESPD obrazac – pojašnjenje i dopuna
 • Što napraviti nakon dostave nezadovoljavajuće Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju
 • Pravo na uvid u ponude nakon primitka Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju
 • Aktualna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • Nadzor sustava javne nabave i prekršajna odgovornost naručitelja

Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

Predavači:

Andjelko Rukelj, dipl.iur.,(Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave)

mr. Alenka Poljičak, dipl.oec. (konzultantica za javnu nabavu)

Damir Klemenčić, dipl.iur. (Institut za međunarodne odnose i razvoj)


Kotizacija za interaktivnu radionicu: 900 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 15% po svakom polazniku
Kotizacija za više seminara – odobravamo popust od 15% za svaki seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal, radni pribor, ručak te osvježavajući napitak u pauzi.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:

1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molim da nam dostavite potvrdu o uplati na
e-mail: info@agencija-appa.hr

 

Prijavnica

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.