Zaključak – Žalba žalitelja odbacuje se zbog nedostatka pravnog interesa.

… Kako je već prethodno navedeno prilikom donošenja Rješenja KLASA: UP/II-034-02/13-01/1768, URBROJ: 354-01/13-7 od 29.11.2013. g. povodom žalbe žalitelja zajednice ponuditelja X, ocijenjeno je da su žalbeni navodi žalitelja osnovani te da u tom dijelu ponuda ponuditelja zajednice ponuditelja Y nije sukladna odredbama DZN… Kako je ovo državno tijelo utvrdilo da ponuda žalitelja nije sukladna odredbama DZN, istu je naručitelj osnovano odbio te nikako ne može biti odabrana u predmetnom postupku javne nabave. Stoga, ako ponuditelj nikako ne može sklopiti ugovor o javnoj nabavi, a žalitelj čija je ponuda u predmetnom postupku javne nabave odbijena, faktično nije oštećen niti mu prijeti opasnost da bude oštećen eventualnom nezakonitošću odluke. Iako u predmetnom postupku žalitelj ima status ponuditelja, sama ta činjenica ne znači da on bezuvjetno a priori ima i pravo na žalbu. Dakle, slijedom navedenog žalitelj nema pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi u predmetnom postupku i isti ne bi mogao pretrpjeti štetu jer u predmetnom postupku javne nabave ne može biti odabran…

KLASA: UP/II-034-02/13-01/2095 URBROJ: 354-01/14-4 Zagreb, 13. siječnja 2014.