Zaključak – Odbacuje se žalba žalitelja zbog nedostatka pravnog interesa.

… S obzirom na to da žalitelj žalbenim navodima ne osporava pravilnost i zakonitost odbijanja svoje ponude, žalitelj u ovom postupku javne nabave nije dokazao postojanje uvjeta iz članka 141. ZJN-a (pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i moguća šteta). Pravilnost navedenog pravnog shvaćanja je potvrđena pravomoćnom presudom Upravnog suda u Splitu poslovni broj: UsI-2045/12-15 od 4. rujna 2013….

KLASA: UP/II-034-02/13-01/2022 URBROJ: 354-01/13-7 Zagreb, 30. prosinca 2013.
KLASA: UP/II-034-02/14-01/35 URBROJ: 354-01/14-08 Zagreb, 28. siječnja 2014.