1. Žalba žalitelja odbacuje se zbog nedostatka pravnog interesa.
2. Žalba žalitelja odbija se kao neosnovana.
3. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka kao neosnovan.

… žalitelj Vodoskok d.d. navodi kako je neosnovano isključen iz postupka javne nabave zbog profesionalnog propusta te kako niti jedna ponuda nije valjana zbog nevaljane izjave o nekažnjavanju te je naručitelj morao sve isključiti iz postupka… Budući da sam žalitelj tvrdi da niti jedna ponuda nije valjana ne bi mogao biti odabran niti sklopiti ugovor niti su mu prekršena subjektivna prava pa prema tome nije dokazao pravni interes i moguću štetu…

KLASA: UP/II-034-02/12-01/712 URBROJ: 354-01/12-12 Zagreb, 27. rujna 2012.