Zaključak – Žalba žalitelja odbacuje se zbog nedostatka pravnog interesa.

… Prilikom utvrđivanja postojanja pravnog interesa žalitelja za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, ovo državno tijelo je Zaključkom… pozvalo žalitelja na dostavu dokaza o postojanju pravnog interesa… Žalitelj je postupajući po navedenom Zaključku dostavio podnesak… navodi: „pravni interes uvijek postoji, a to znači da svaki ponuditelj mora inzistirati na poštivanju uvjeta iz natječajne dokumentacije i poštivanje zakona RH bez obzira dobiva li dio određenog ugovora ili ne”. Na taj način žalitelj nije dokazao postojanje prava na žalbu, odnosno pravnog interesa za izjavljivanje žalbe sukladno čl. 141. st. 1. ZJN-a. Naime, nije točna žaliteljeva tvrdnja da pravni interes uvijek postoji, bez obzira na mogućnost dobivanja određenog ugovora o javnoj nabavi. Da bi imao pravo na žalbu iz čl. 141. ZJN-a žalitelj mora dokazati da ima pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, a pored pravnog interesa za dobivanje određenog ugovora, žalitelj mora ujedno pretrpjeti ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava. Dakle, navedeni uvjeti određeni su kumulativno i obuhvaćaju pravni interes i moguću štetu za žalitelja…

KLASA: UP/II-034-02/14-01/76 URBROJ: 354-01/14-05 Zagreb, 10. ožujka 2014.