Rješenja – žalba žalitelja odbija se kao neosnovana.

Odluka DKOM-a
… u smislu odredbi članka 92. ZJN-a naručitelj nije imao obvezu, nego mogućnost, tražiti pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude žalitelja.
… žalbeni navod je ocijenjen kao neosnovan.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/414 URBROJ: 354-01/15-10 Zagreb, 6. srpnja 2015.