Zaključak – Odobrava se prijedlog za određivanje privremene mjere sprječavanja nastavka postupka javne nabave do dana objave odluke o žalbi.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/129 URBROJ: 354-01/15-5; Zagreb, 27. veljače 2015.

Rješenje
1. Poništava se otvoreni postupak javne nabave.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.070,00 kn.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/129 URBROJ: 354-01/15-8; Zagreb, 18. ožujka 2015.