Rješenja – Poništava se odluka o odabiru.

… sa žalbenim navodom da je naručitelj navedene tehničke zahtjeve za nadogradnju prilagodio favoriziranom ponuditelju, što je protivno članku 11.a Zakona o javnoj nabavi, žalitelj je zakasnio, budući da se isti odnosi na sadržaj dokumentacije za nadmetanje… rok za isticanje navedenog žalbenog navoda istekao je 10. travnja 2012. godine. Žalitelj je žalbu izjavio 04. lipnja 2012. godine, nakon primitka Odluke o odabiru, te tako zakasnio s isticanjem žalbenog navoda u odnosu na sadržaj dokumentacije za nadmetanje…

KLASA: UP/II-034-02/12-01/657 URBROJ: 354-01/12-7 Zagreb, 17. srpnja 2012.

1. Žalba žalitelja u dijelu koji se odnosi na grupe 98 i 99 odbacuje se kao nepravodobna.
2. Žalba žalitelja u dijelu koji se odnosi na grupe 36 i 66 odbacuje se zbog nedostatka pravnog interesa.
3. Poništava se dio odluke o odabiru koji se odnosi na grupe 32, 33, 43, 44, 47, 50, 51 i 112

KLASA: UP/II-034-02/13-01/1851 URBROJ: 354-01/14-11 Zagreb, 7. veljače 2014.