1. Poništava se postupak javnog otvaranja ponuda.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.851,25 kn dok se u preostalom iznosu 6.971,50 zahtjev žalitelja odbija.

… Žalitelj je postavio zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 17.822,50 kn i to za trošak naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 10.000,00 kn, trošak upravne pristojbe u iznosu od 70,00 kn, trošak sastava žalbe u iznosu od 5.000,00 kn, uz uvećanje od 25% u iznosu od 1.250,00 kn… prema članku 170. st. 3. ZJN-a stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. Budući da je žalba osnovana, sukladno odredbi članka 170. st. 3. i 6. ZJN-a usvaja se zahtjev žalitelja za naknadom troška postupka u iznosu od 10.851,25 kn i to 10.000,00 kn na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kn na ime upravne pristojbe i 781,25 kn na ime sastava žalbe (625,00 kn sukladno Tbr. 20.t.1. i Tbr. 22. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika i iznos od 156,25 kn na ime PDV-a od 25%), dok se u preostalom iznosu zahtjev žalitelja za naknadu troškova žalbenog postupka odbija…

KLASA: UP/II-034-02/15-01/387 URBROJ: 354-01/15-7 Zagreb, 8. srpnja 2015.