Zaključak – Odobrava se sklapanje ugovora o javnoj nabavi za grupu 3. predmeta nabave.

… Naručitelj navodi da podnosi zahtjev za odobrenjem nastavka postupka j.n. budući da su predmet nabave građevinsko-obrtnički radovi i instalaterski radovi na rekonstrukciji operacijskih sala, te se radi o decentraliziranim sredstvima koje naručitelj mora povući iz državnog proračuna za 2014. g. do kraja godine, a radi se o rekonstrukciji operacijskih sala koji su vitalni objekti za funkcioniranje bolnice i odlaganjem postupka nabave može doći do ugrožavanja života i zdravlja ljudi odnosno nastanka ozbiljnih opasnosti i nerazmjerne štete za bolnicu kao zdravstvenu ustanovu u cjelini. … S obzirom da je predmet nabave u konkretnom postupku j.n. građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na rekonstrukciji operacijskih sala, nepravodobno izvršenje kojeg predmeta nabave bi moglo dovesti do mogućeg ugrožavanja ljudi, kao što je i naručitelj u zahtjevu za odobrenjem nastavka postupka obrazložio, odnosno moglo bi dovesti do štete koja je nerazmjerno veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave na koji se odnosi odluka o odabiru, a na koju je žalba izjavljena, usvaja se zahtjev naručitelja te se odobrava nastavak predmetnog postupka sklapanjem ugovora o j.n. za grupu 3. predmeta nabave…

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1111 URBROJ: 354-01/14-5 Zagreb, 19. studenog 2014.