1. Odbija se žalba žalitelja kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka kao neosnovan.

… Ovo državno tijelo ističe da je žalitelj dana 24.07.2015. godine izjavio dopunu žalbe, u kojoj je priložio izjavu proizvođača CREE Europe s.r.l a S.U., kojom potvrđuje, između ostalog, da je ukupni faktor snage svjetiljke XSP1 verzija B pri punom opterećenju > 0,95. Sukladno članku 146. stavku 1. točki 4. ZJN-a u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje… Budući da je zadnji dan roka za izjavljivanje žalbe bio 20.07.2015. godine, a žalitelj je dopunu žalbe izjavio 24.07.2015. godine, ovo tijelo je utvrdilo da je žalitelj dopunu žalbe nepravodobno izjavio. Slijedom čega se ovo tijelo nije upuštalo u ocjenjivanje osnovanosti navoda i priloženih dokaza vezanih uz ponudu žalitelja.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/592 URBROJ: 354-01/15-9 Zagreb, 26. kolovoza 2015.